Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az állandó meghatalmazások bejelentésére szolgáló nyomtatványról
2009.01.06.

Archív: 2009.07.01.

Az állandó meghatalmazás, megbízás – a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl – az adóhatóság előtti eljárásban kizárólag akkor érvényes, ha azt az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon jelentik be. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. § (5) bekezdésének 2009. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján az állandó meghatalmazást az adózón kívül a meghatalmazott képviselő is bejelentheti az adóhatósághoz.

Az állandó meghatalmazás bejelentéséhez adóhatóságunk a 09VAMO nyomtatványt rendszeresítette, mely kizárólag az APEH internetes honlapjáról (http://www.apeh.hu) tölthető le, kitöltése a honlapon megtalálható nyomtatványkitöltő programmal lehetséges.

Az állandó meghatalmazás adóhatósági nyilvántartásba vételéhez szükséges a képviseleti jogosultság igazolása, tekintettel arra, hogy a nyomtatvány csak bejelentésre szolgál és nem maga az állandó meghatalmazás, ezért a megfelelően kitöltött nyomtatványhoz az eredeti állandó meghatalmazást is mellékelni kell. A mellékelt állandó meghatalmazáson és a meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványon szereplő adatoknak, a meghatalmazott által ellátható ügycsoportoknak egyezniük kell.

Az állandó meghatalmazás bejelentését az adóhatósághoz kizárólag postai úton vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen lehet megtenni. Elektronikus úton történő benyújtásra nincs lehetőség.

Amennyiben az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti.