Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az önkormányzat jegyzőjének a magyarországi ingatlannal rendelkező külföldi szerveztek tagjaira vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről
2010.03.09.

Archív: 2011.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 3. számú mellékletének („Adatszolgáltatás”) 2010. január 1-jétől hatályos O) pontja értelmében a jegyző az ingatlanokat terhelő adókról szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 45 napon belül az állami adóhatóságnak adatot szolgáltat az önkormányzat illetékességi területén, a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén az 500 millió forint forgalmi értéket elérő ingatlannal, alapterület szerinti adóztatás esetén az 1000 m2-t elérő épülettel, illetve 10 000 m2-t elérő telekkel rendelkező külföldön bejegyzett szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek ingatlanadó bevallásában feltüntetett adatok alapján.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges ’10TING jelű adatlapot az állami adóhatóság elkészítette, elérhető a „www.apeh.hu – Letöltések – Nyomtatványkitöltő programok” útvonalon. A 10TING jelű adatlap elektronikusan, a hivatali kapun keresztül nyújtható be.