Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a nyomtatványt forgalmazók adatszolgáltatásáról
2008.07.04.

Archív: 2008.12.31.

A nyomtatvány forgalmazók adatszolgáltatási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 52. § (4) bekezdés m) pontja írja elő. Eszerintaz adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazónak, illetve alforgalmazónak az adóhatósághoz adatot kell szolgáltatnia, vevőnkénti részletezésben, a 3. számú melléklet K) pontjában meghatározott adattartalommal.

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz.

Az adatszolgáltatás szempontjából értékesítésnek minősül például, ha a kötelezően szigorú számadás alá vonandó nyugta, számla nyomtatványt

  • a gyártó ingyenesen vagy ellenérték fejében bármely nyomtatvány forgalmazó vagy végfelhasználó részére átengedi, vagy

  • a gyártó vagy a forgalmazó saját célra használja fel.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget továbbra is az erre a célra rendszeresített07eszig adatszolgáltatási lapon, elektronikus úton kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási lap elérési útvonala: „www.apeh.hu/Letöltések/Nyomtatványkitöltő programok/bevallások”. 

A nyomtatvány forgalmazók számára a számla és a nyugtanyomtatványok értékesítésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez - különös tekintettel az állami adóhatósághoz teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségre - az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2007. évi 4. számában megjelent 8006/2007. APEH tájékoztató nyújt segítséget.

Felhívjuk a nyomtatvány forgalmazók figyelmét, hogy az Art. 172. § (1) bekezdésének 2008. január 1-jétől hatályos a) és c) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem teljesíti.

A kifejtettek értelmében a nyomtatvány forgalmazók 2008. év II. negyedévéről benyújtandó adatszolgáltatási kötelezettségének határideje (mivel 2008. július 20. munkaszüneti napra esik): 2008. július 21.