Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztatás a munkáltatók és kifizetők által kiadandó igazolások tartalmának változásáról
2009.02.03.

Archív: 2012.03.19.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. §-a tartalmazza mindazon előírásokat, melyeket a kifizetőknek és munkáltatóknak, a magánszemélyek részére történő kifizetéskor, a kifizetéssel összefüggésben kiállítandó bizonylatok kitöltésekor figyelembe kell venniük.

Az adózással összefüggésben a törvényi rendelkezés alapján a kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből megállapítható a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, továbbá az adóelőleg, adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék alapjául szolgáló összeg. Az igazolásnak tartalmaznia kell a levont adóelőleg, adó, járulék összegét, valamint a kifizetőt, munkáltatót terhelő társadalombiztosítási járulék összegét is. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi adókedvezmény összegét is feltünteti.

A 2009. február 01-től kiállítandó bizonylaton további adatokat is köteles feltüntetni a munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető. A munkáltató és a rendszeres kifizetést teljesítő kifizető, a 2009. február 1-től kiállított igazoláson már köteles feltüntetni az előző időszakban teljesített kifizetést terhelő, és általa megfizetett adó- és járulékkötelezettségek jogcímenkénti összegét is.

A gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy a munkáltatónak a január havi munkabér kifizetéséről február 1-jét követően kiállított igazoláson közölt kötelezettségek teljesítéséről, a március hónapban kifizetett február havi munkabér elszámolásáról kiadott igazoláson kell számot adnia.

E rendelkezéseket alkalmazni kell az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is.