Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a 09UK21 számú nyomtatvány megjelenéséről és a köztartozásmentes adózói adatbázisról
2009.01.14.

Archív: 2009.04.01.

Megjelent a 09UK21 számú nyomtatvány, melynek kitöltésével lehet jelentkezni az adóhatóság internetes honlapján megjelenő köztartozásmentes adózói adatbázisba.

A kérelem kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

A kérelem benyújtása az Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  33. § (2) bekezdés 23. pontja alapján illetékmentes.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja értelmében a köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Az adatbázis első ízben 2009. február 10-én kerül közzétételre, és minden hónap 10. napján kerül frissítésre.

A köztartozásmentes adózói adatbázissal és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatos további tudnivalók a nyomtatvány kitöltési útmutatójában találhatók.