Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a közbeszerzések közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött szerződések alapján történő kifizetésekre vonatkozó szabályok 2009. július 9-ét követő alkalmazhatóságáról
2009.07.16.

Archív: 2012.03.19.

Az Országgyűlés 2009. június 29-én elfogadta a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvényt (továbbiakban: módosító törvény), melynek több szakasza érintette az Art. 36/A. §-át.

A módosító törvény 2009. július 8-i kihirdetését követő napon hatályba lépett az Art. 36/A. § új (9) bekezdése, mely szerint az Art. 36/A. §-ában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 2008. szeptember 30-át követően keletkezett. A módosító törvény 221. § (5) bekezdése értelmében a módosító törvény Art. 36/A. §-ának (9) bekezdését beiktató rendelkezését a hatálybalépést, azaz 2009. július 9-ét, követően teljesítendő kifizetésekre kell alkalmazni.

Az ismertetett rendelkezések értelmében a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó, 2009. július 9-ét követően teljesítendő kifizetéseknél nem érvényesül a visszatartási kötelezettség azoknál a tartozásoknál, amelyek az adóhatóság igazolása szerint 2008. szeptember 30-át követően keletkeztek. Amennyiben az igazoláson 2008. szeptember 30-án vagy azt megelőzően keletkezett tartozás is feltüntetésre került, akkor ezen tartozásösszegre az Art. 36/A. §-ában foglaltakat továbbra is alkalmazni kell.