Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők képviseleti jogosultságának vizsgálatáról az adóhatóság előtti eljárásokban
2009.04.30.

Archív: 2012.03.19.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 175. § (16) bekezdése alapján 2009. január 1-jétől adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet az a megfelelő szakképesítéssel rendelkező büntetlen előéletű természetes személy folytathat, aki az adópolitikáért felelős miniszter erre jogosító engedélyével (hatósági igazolvánnyal) rendelkezik és ennek alapján az ilyen tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel. Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet akkor folytathat, ha legalább egy tagja, vagy alkalmazottja az e bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel.

Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól a pénzügyminiszter 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelete rendelkezik. Az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet hatályát vesztette, de az annak alapján kibocsátott adószakértői igazolványok az abban megállapított érvényességi időig (legfeljebb 5 évig) jogosultságot biztosítanak az adószakértői tevékenység gyakorlására, azonban érvényességük meghosszabbítására a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet szerint nincs lehetőség.

Az Art. 175. § (19) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenység folytatására jogosult személy neve, levelezési címe, nyilvántartási száma, adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői igazolványának száma, valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adata nyilvános. A tárgyévben nyilvántartásba vettek nyilvános adatait, illetve a nyilvántartásban szereplő nyilvános adatokban bekövetkezett változásokat az adópolitikáért felelős miniszter a Pénzügyi Közlönyben évente - a tárgyévet követő év március 31-ig - közzéteszi, továbbá internetes honlapján valamennyi nyilvántartásba vett személy nyilvános adatait nyilvánosságra hozza. 

Az adóhatóságnak általános vizsgálati kötelezettsége áll fenn a képviseleti jogosultság tekintetében, e körben többek közt az is vizsgálandó, hogy a meghatalmazottként fellépő személy jogosult-e képviseletre. Ebből következően az adóhatóságnak az előtte folyó eljárásokban a meghatalmazottként eljárni kívánó, illetve – az állandó meghatalmazások és az adóügyek elektronikus intézésére feljogosított meghatalmazottak nyilvántartásba vétele során – meghatalmazottként bejelenteni kívánt adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők esetében a tevékenység folytatására való jogosultságot is vizsgálnia szükséges.