Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A nem önálló tevékenység végzésére kirendelt külföldi magánszemély munkavégzése befejezésének időpontjára vonatkozó új bejelentési kötelezettség
2009.03.10.

Archív: 2010.01.01.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2009. február 1-jétől hatályos új 17. § (12) bekezdése alapján már nemcsak a munkavégzés megkezdésének időpontját, hanem a munkavégzés befejezésének időpontját is be kell jelenteni az állami adóhatóság részére. A bejelentés megtételére az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet köteles, amelynek székhelyére, telephelyére a külföldi illetőségű magánszemélyt nem önálló tevékenység végzésére kirendelték. A bejelentésnek az ország területe elhagyásának időpontját is tartalmaznia kell, ha ez az adat a munkavégzéssel kapcsolatban rendelkezésre áll.

A bejelentési kötelezettségnek a munkavégzés befejezése, illetve az ország területe elhagyása előtt 30 nappal kell eleget tenni. Ha a munkavégzés befejezésének időpontja a munkavégzésre irányuló jogviszony azonnali hatályú megszűnése miatt vagy más okból e határidőben nem áll a bejelentésre kötelezett rendelkezésére, akkor a bejelentést a munkavégzés befejezése napját követő napon az ok megjelölésével kell teljesíteni.

A bejelentési kötelezettséget a módosított 09T104 jelzésű adat- és változásbejelentő lapon teljesítheti a kötelezett. Az adatlap elérhető az APEH honlapján a Letöltések / Nyomtatványkitöltő programok menüpontban. Az adatlap elektronikus úton és papíralapon is benyújtható.