Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A nyomdai tevékenység áfarendszerbeli kezelésének megítéléséről
2004.07.06.

Archív: 2017.09.28.

A nyomda azáltal, hogy készterméket (könyvet, folyóiratot) ad át a kiadónak (terjesztőnek), alapjában véve az áfa törvény fő szabály szerinti, azaz a 6.§ (1) bekezdésének megfelelő termékértékesítést valósít meg: birtokba vehető dolgot enged át ellenérték fejében, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. Ez esetben ugyanis a nyomda - bár ezt a terméket, mint könyvet, folyóiratot, másnak nem értékesítheti, hiszen kiadói joga nincs (szerzői jogok felett nem rendelkezik) - rendelkezik az átadandó anyag felett, feltéve persze, hogy azokat nem a megrendelő bocsátotta a rendelkezésre. (Utóbbi esetben, tehát ha az alapanyagot a megrendelő adta, akkor a nyomda és a kiadó között már szolgáltatásnyújtás történik.) Következésképpen a nyomdai tevékenység, abban az esetben, ha nem a megrendelő bocsátotta rendelkezésre az alapanyagot, termékértékesítésnek tekinthető, így az átadott késztermékre a vonatkozó kedvezményes adómérték (könyv esetében 5%, folyóirat esetében 15%) alkalmazandó.

Természetesen, ha a nyomda nem késztermék előállítását vállalja, hanem kizárólag egyes nyomdai részmunkákat (nyomás, kötés, szedés stb.) lát el megrendelésre, ez a tevékenysége - a KSH Szolgáltatások Jegyzéke szerint SZJ 22.2 Nyomdai tevékenység alá tartozó - szolgáltatásnyújtásnak minősül, amelyet 25%-os áfa terhel.