Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A külföldi adóalanytól igénybevett telefonszolgáltatás áfa- és szja-rendszerbeli megítélése
2007.04.27.
[az Áfa-törvény 33. § (4) bekezdéséhez és az Szja-törvény 69. § (1) bekezdés mb) pontjához]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) a 33. § (4) bekezdésében és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja-törvény) a 69. § (1) bekezdés mb) alpontjában az adójogilag releváns telekommunikációs szolgáltatások típusára a Szolgáltatások Jegyzéke besorolási szám (továbbiakban: SZJ szám) megjelölésével hivatkozik.
Kérdésként merülhet föl, hogy a külföldi (legyen az valamely eu-s tagállamban, vagy harmadik országban székhellyel rendelkező) telefonszolgáltató által számlázott telekommunikációs szolgáltatások mennyiben tartoznak az Áfa-törvény és az Szja-törvény által hivatkozott SZJ számok alá, azaz az Áfa-törvény 33. § (4) bekezdésében foglalt levonási tilalom szempontjából releváns-e, továbbá természetbeni juttatásnak minősülhet-e a külföldi társaságtól igénybevett telekommunikációs szolgáltatás.

A hivatalos álláspont szerint az SZJ szám alá történő besorolásnál lényegtelen, hogy a szolgáltatás nyújtója belföldön székhellyel rendelkezik-e vagy sem, mivel egy adott telekommunikációs szolgáltatás nem azért tartozik az Áfa-törvényben és/vagy az Szja-törvényben megjelölt SZJ szám(ok) alá, mert annak nyújtója belföldi, hanem azért, mert a szolgáltatás a rá jellemző típusjegyek alapján az adott SZJ szám alá besorolható, függetlenül attól, hogy annak nyújtója belföldi vagy külföldi illetőségű társaság.

A belföldi illetőségű igénybevevő pedig – függetlenül attól, hogy a külföldi nyújtó az Áfa-törvény és/vagy az Szja-törvény által nevesített SZJ számokat a számlán nem tünteti föl – az általa igénybevett szolgáltatást a Szolgáltatások Jegyzéke alapján minősíteni tudja, és így el tudja dönteni, hogy az adóztatási szempontból mennyiben releváns.

A fentiek alapján tehát függetlenül attól, hogy a magyar adózó külföldi illetőségűtől vesz igénybe telekommunikációs szolgáltatást, az igénybevett szolgáltatás viszonylatában – amennyiben az adózó az általános forgalmi adó alanya – az Áfa-törvény 33. § (4) bekezdése, valamint az Szja törvény 69. § (1) bekezdés mb) pontja alkalmazandó annyiban, amennyiben a konkrét szolgáltatás az ott szereplő SZJ számok alatt kerülne számlázásra, ha azt belföldi szolgáltató nyújtaná.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály, Pénzügyminisztérium Jövedelemadók Főosztálya 2177/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990647368)