Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A pénzügyi képviselő szolgáltatásnyújtásának teljesítési helye
2007.01.03.
[Áfatörvény 15.§ (5) bekezdés d) pont, 66/B.§]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 66/B.§-ának, továbbá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 9.§ (5) bekezdésének megfelelően a pénzügyi képviselő a belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági célú letelepedésre nem köteles, belföldön székhellyel, állandó telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező külföldi adóalany megbízója nevében teljesíti a külföldi vállalkozás belföldön teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után az Áfa-törvény 40.§-a alapján keletkezett belföldi adókötelezettségét, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat.

A belföldön székhellyel, állandó telephellyel, nem rendelkező adóalany részére nyújtott pénzügyi képviseleti szolgáltatás teljesítési helye mint az Áfa-törvény 15.§ (5) bekezdés d) pontjában felsorolt szolgáltatásokhoz hasonló szolgáltatás teljesítési helye az Áfa-törvény 15.§ (5) bekezdés d) pontja alapján határozandó meg, azt a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye, ezek hiányában pedig állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg.

A fentiekből következően, ha magyar illetőségű pénzügyi képviselő pénzügyi képviseleti tevékenységet végez belföldön székhellyel, telephellyel nem rendelkező adóalany számára, akkor az Áfa-törvény 15.§ (5) bekezdés által meghatározott teljesítési helyre tekintettel, az ügylet nem tartozik a magyar Áfa-törvény területi hatálya alá.

A szolgáltatásnyújtásról kibocsátott számlán az Áfa-törvény 44.§ (3) bekezdése értelmében az „Áfa-törvény területi hatályán kívüli” kifejezést kell feltüntetni.

(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 9998/1/2006. APEH Adójogi főosztály 8990372929)