Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a bérhízlalás, bérnevelés áfamegítéléséről
2004.07.28.

Archív: 2017.09.28.

Az élő állatok bérnevelésének, bérhízlalásának (mint mezőgazdasági tevékenység) sajátosságaiból következően megállapítható, hogy a már felnevelt, felhizlalt állatok minőségileg más, új "terméket" jelentenek a nevelés, hízlalás céljából a termelőnek történő átadáskori állapotukhoz képest. Tekintve, hogy a bérhízlalás, bérnevelés során új "termék" keletkezik, annak az átvevő (termeltető) felé történő átadásakor az áfa törvény 6.§ (1) bekezdése szerinti termékértékesítés történik. Ez esetben az adó alapja a ráhizlalt súly (az átadási és átvételi súlykülönbözet) értéke, az adó mértéke pedig az élő állatokra egyébként vonatkozó adókulcs, mely jelenleg 15% (áfa törvén 1. számú melléklet I. rész 1. pont). Termékértékesítésről lévén szó, ha a bérhizlalást végző termelő különleges jogállású mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, a termelőt kompenzációs felár illeti meg, amelyet az átvevő (termeltető) adóalanynak kell megfizetnie a ráhizlalt súly értéke alapján. Élő állatok esetén a kompenzációs felár mértéke az áfa törvény 4. számú melléklet I. része alapján jelenleg 7%.
Összefoglalva: a ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat átvevő (termeltető) felé történő - hizlalást, nevelést követő - átadáskor termékértékesítés történik, mely után az átvevő (termeltető) 7%-os kompenzációs felárat köteles fizetni a termelőnek.

/PM. 11.678/2/2004./