Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Megvalósul-e áfakötelezettséggel járó vagyonmozgatás, ha a más tagállambeli adóalany belföldre idegen tulajdonban lévő eszközt hoz be belföldi bérbeadás céljára?
2005.03.21.
[Áfatörvény 7. § (2) bekezdés 5. pontja, áfatörvény 7/B. § b) pontja]

Archív: 2017.09.28.

Más tagállambeli adóalany idegen tulajdonban lévő távközlési berendezést magyar adóalany részére ad bérbe. Az áfa-törvény 7. § (2) bekezdés 5) pontja kivételt fogalmaz meg a Közösségen belüli vagyonmozgatás (eszközkivitel) tényállása alól: nem minősül termékértékesítésnek (eszközkivitelnek) a termék tulajdonosa által, annak adóalanyisága körében tartozó termék ideiglenes használata szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében. Az adott esetben azonban a külföldi adóalany nem tulajdonosa a terméknek, így a kivétel rá nem alkalmazható. Kérdés: megvalósul-e vagyonmozgatás, amennyiben a más tagállami adóalany belföldre idegen tulajdonban lévő eszközt hoz be belföldi bérbeadás céljára?

A kérdésben ismertetett szolgáltatás nem tartozik az áfa-törvény 7. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott, saját termék mozgatásával megvalósuló termékértékesítés körébe, hiszen a bérbeadó ez esetben nem a termék tulajdonosa. Amennyiben a termék tulajdonosa lenne a bérbeadó, akkor az áfa-törvény 7. § (2) bekezdés d) pontjának 5. alpontja értelmében az ügylet nem termékértékesítés, hiszen az adóalany a terméket szolgáltatásnyújtás céljából helyezte át egy másik tagállamba. E mellet fontos megjegyezni, hogy a magyar áfa-törvény 7. § (2) bekezdése a belföldről (értsd: Magyarországról) elszállított saját tulajdonú termékekre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. Ugyanakkor az áfa-törvény 7/B § b) pontja szerint a Magyarországon azon Közösségen belülről történő termékbeszerzés adóköteles, amely (másik oldalról) a 7. § (2) bekezdés c) pontja értelmében termékértékesítésnek minősül.

A fentiek figyelembe vételével - tekintettel a forgalomhoz kapcsolódó adóra vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 77/388/EGK tanácsi irányelv (az un. hatos áfa Direktíva, a továbbiakban: Direktíva) 28a cikkely (5) bekezdés b. pontjára - azon tagállamban, ahonnan a kiszállítás indul a saját termék mozgása nem minősül termékértékesítésnek, így abban a tagállamban, ahol a szállítás véget ér Közösségen belülről történő termékbeszerzés címén sem keletkezik adófizetési kötelezettsége az adott adóalanynak. A fentiek alapján nincs ellentét az irányelv 28a cikkelyének (5) bekezdés b. pontjának (5) franciabekezdése illetve a magyar áfa-törvény 7. § (2) bekezdés c) pontjának vonatkozásában.

A szóban forgó esetben tehát nem termékértékesítésről, hanem szolgáltatásnyújtásról van szó, így nem a saját termék mozgatására, hanem a távközlési berendezések vonatkozásában a termék bérbeadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az előzőekből következően a külföldi adóalanynak nem kell belföldön bejelentkezni. Az áfa-törvény 15. § (5) bekezdése értelmében az ingó dolog bérbeadás teljesítési helyét - kivéve a közlekedési eszköz bérbeadását - a szolgáltatás saját nevében megrendelő adóalany gazdasági tevékenységének székhelye, illetve telephelye határozza meg. Ebben az esetben, amennyiben a külföldinek nincs belföldön telephelye, akkor a fordított adózás szabályainak megfelelően az adót a szolgáltatást saját nevében megrendelője fizeti meg.

Amennyiben saját tulajdonú terméket szállítana Magyarországra a másik tagállamban bejegyzett adóalany, akkor az áfa-törvény 7/B § b) pontjának, valamint a 7. § (2) bekezdés c) pontjának együttes értelmezésével (természetesen figyelembe véve az adott tagállami szabályokat is) az ügylet nem termékértékesítés, így Magyarországon Közösségen belülről történő termékbeszerzés címen sem keletkezik adófizetési kötelezettség.

(PM Forgalmi adók és fogyasztói árkiegészítések főosztálya 26305/1/2004 - APEH Adójogi főosztály 1228807747)