Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Vámügynöki szolgáltatás áfarendszerbeli megítélése (teljesítési hely, adómérték)
2006.01.11.
[Áfatörvény 15. § (1) bekezdése, 15. § (4) bekezdés b) pontja, 15/A. § (5) bekezdése, 11. § i)-j) pontja, 29. § b) pontja, áfatörvény 27. § (1) bekezdés c) pontja]

Archív: 2017.09.28.

A vámügynöki szolgáltatás komplex, több elemet magába foglaló szolgáltatás. Ezen szolgáltatást terhelő adómérték meghatározása előtt célszerű azonban a szolgáltatás teljesítési helyét meghatározni. Amennyiben a vámügynöki tevékenység csak a levélben felsorolt, alapvetően adminisztrációs jellegű szolgáltatásokat takarja, úgy azok teljesítési helyét az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (áfa-törvény) 15.§ (1) bekezdése alapján kell meghatározni. Előfordul azonban olyan eset is, amikor a vámügynöki tevékenység az áru raktározását, fel-, le-, vagy átrakodását is magában foglalja. Abban az esetben, ha az azonos megrendelő felé nyújtott komplex szolgáltatás ez utóbbi tevékenységeket is magába foglalja, és ezek a tevékenységek az adott szolgáltatáscsomagon belül meghatározó jellegűek (főtevékenységnek minősülnek), akkor a teljesítési hely megállapítására az áfa-törvény 15.§ (4) bekezdés b) pontja alkalmazandó, illetve, amennyiben ezen szolgáltatást saját nevében megrendelő Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany, akkor az áfa-törvény 15/A.§ (5) bekezdése, figyelembe véve az áfa-törvény 15/A.§ (14) bekezdését is.
Amennyiben a fentiek értelmében a szolgáltatás teljesítési helye külföld, a szolgáltatást magyar áfa nem terheli. Abban az esetben, ha a fentiek értelmében a szolgáltatás teljesítési helye belföldre esik, úgy a szolgáltatás az áfa-törvény 11.§ i)-j) és 29.§ b) pontja alapján akkor lehet levonási jog mellett adómentes, ha a vámhatóság által végleges rendeltetéssel harmadik ország területére kiléptetett termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, vagy olyan szolgáltatás, melynek ellenértéke igazoltan beépül annak az importált terméknek az adóalapjába, amelyhez kapcsolódik.
A kiviteli célú vámkezelések intézése, az abban való közreműködés, illetve a levélben felsorolt egyéb adminisztratív tevékenységek a harmadik országba kiléptetett termékhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás, és mint ilyen adómentes.
Az áfa-törvény 27.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében az importált termék adóalapját növelik az első Közösségen belüli rendeltetési helyig felmerülő járulékos költségek. A vámkezeltetéssel kapcsolatos ügyintézés elengedhetetlenül járulékos költsége az importnak, hiszen anélkül az nem is mehetne végbe, így ebben az esetben is adómentes szolgáltatás, feltéve, hogy annak ellenértéke beépült az import áfa alapjába.

A vámügynöki szolgáltatást terhelő adómérték meghatározásánál tehát vizsgálni kell, hogy az a konkrét igénybevevő irányában milyen szolgáltatásokból áll, azok közül melyik a domináns, mi a teljesítési hely, és mindezek figyelembevételével kell megállapítani a releváns adófizetési kötelezettséget.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 14.785/1/2005, APEH Adójogi Főosztály 8932011059/2005)