Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Áfa-adóalanyiság megszűnése után, az eva-adóalanyiság alapján végzett önellenőrzés
2007.01.09.
[2002. évi XLIII. törvény 16. § (1) bekezdés, Art. 13. § (1) bekezdés, Áfatörvény 45. § (3) bekezdés]

Archív: 2017.09.28.

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (eva törvény) 16. § (1) bekezdése szerint az általános forgalmi adó alanya e törvény szerinti bejelentés alapján úgy minősül, mintha általános forgalmi adóalanyisága a bejelentés napját tartalmazó adómegállapítási időszak utolsó napjával az általános forgalmi adóról szóló törvénynek a jogutódlással történő megszűnésre vonatkozó szabályai szerint megszűnt volna. Az eva adóalanyiság elnyerésével egyidejűleg megszűnik az adózó áfa adóalanyisága. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az adózás rendjéről szóló törvény (Art) szerinti adózói státusza is megszűnne. Az Art 6. § (1) bekezdése értelmében adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, költségvetési támogatást megállapító törvény vagy e törvény írja elő. Az adózói státusz az áfa adóalanyiság megszűnése után is megmarad, az eva adóalanyiság alapján. Az Art 13. § (1) bekezdése szerint az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre, ha e törvény másként nem rendelkezik.

Abban az esetben, ha az adózó áfa adóalanyként kiadott számláját eva adóalanyként kénytelen módosítani, az előzőek értelmében az adózónak lehetősége van önellenőrzést végezni, valamint az eva törvény 14. §-a alapján módosító számlát kiállítani annak érdekében, hogy a számlán az Áfa-törvénynek (1992. évi LXXIV. törvény) megfelelő adatok szerepeljenek. Az eva adóalany a módosító számlán szereplő tételeket csak visszamenőlegesen, a módosítandó számla kiállításának időpontját tartalmazó adóbevallási időszakban veheti figyelembe, függetlenül attól, hogy a módosítás eredményeként az adóalap, illetve az áthárított adó összege csökken, vagy nő. Ha az önellenőrzéssel az adóalap, vagy az áthárított adó összege csökken, azért csak visszamenőlegesen veheti figyelembe az adózó a számlán szereplő tételt, mert a helyesbítő számla kiállításának adómegállapítási időszakában történő szerepeltetést, mint speciális áfa-elszámolási szabályt az Áfa-törvény 45. § (3) bekezdése csak áfa adóalanyok esetén rendeli alkalmazni, az eva alany pedig nem alanya az általános forgalmi adónak.

(PM Forgalmi adók vám és jövedéki főosztály 17848/4/2006. - APEH Adójogi főosztály 8990167105)