Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Magánút áfabeli megítélése
2005.09.01.

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 2. számú mellékletének 1. pontja értelmében tárgyi adómentes a földterület (ide nem értve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti beépítésre szánt területet, építési telket) értékesítése, bérbe- és haszonbérbe adása (SZJ 70.20.12.6, 70.20.12.7, 70.20.12.8).
A KSH által kiadott Építményjegyzék - melyet az építmények csoportosításánál, besorolásánál is használni kell - értelmében az utak, ezáltal a magánutak is, (egyéb) építménynek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott ingatlan esetében nem kell vizsgálni az áfa törvény 2. számú melléklet 1. pontjában meghatározott földterület meghatározást. Az önálló helyrajzi számon nyilvántartott utak, mint építmények, nem kezelhetők földterületként, ezért áfabeli megítélésük nem az áfa törvény 2. számú melléklete alapján, hanem az általános szabályok szerint történik. Következésképpen, függetlenül a magánút területi elhelyezkedésétől, az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút értékesítését adófizetési kötelezettség terheli.