Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A hitelképesség-vizsgálat adójogi megítélése
2005.12.16.

Archív: 2017.09.28.

A pénzügyi lízinghez kapcsolódóan felszámolt hitelminősítési díj, szerződéskötési díj, kezelési költségek adóügyi megítéléséről szóló 2002/82. számú adózási kérdés 1. pontjában foglaltak helyett a hitelbírálat adójogi megítélésére az alábbi értelmezés az irányadó:

A hitelt kérelmező fizetőképességének felmérése, a hitelképesség-vizsgálat (hitelbírálat, hitelminősítés), ha elkülönülten, önálló ellenértékért végzi bárki (pl. egy erre szakosodott szervezet) az SZJ 74.87.11.0 Hitelminősítés tételbe tartozik. Azonban e tevékenység besorolása más lehet abban az esetben, ha összetett (komplex) szolgáltatás részeként kerül értékesítésre. Ekkor a "csomagot", azaz az összetett tevékenységet a közgazdasági tartalmat tekintve domináns elem alapján kell besorolni (pl. a lakossági és vállalati hitelezés részeként értékesítve attól függően, hogy a jegybankon kívüli hitelintézeti szektor vagy a bankrendszeren kívül álló nyújtja e szolgáltatást, tartozhat az SZJ 65.12.10.0 Egyéb monetáris közvetítés, illetve az SZJ 65.22.10.0 Egyéb hitelnyújtás tételbe is).

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176.§ (13) bekezdés c) pontja értelmében az általános forgalmi adó esetében a hivatkozással meghatározott szolgáltatások vonatkozásában a KSH Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ) 2002. szeptember hó 30. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.

A fentebb kifejtettekből következően a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység - a hitelezési folyamat - mint összetett (komplex) szolgáltatás részeként a hitelt kérelmező fizetőképességének felmérése érdekében végzett, az SZJ 65.12.10.0, illetve az SZJ 65.22.10.0 szolgáltatáscsoportba tartozó hitelképesség-vizsgálat az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 2. számú melléklet 6. pontjának értelmében tárgyi adómentesség alá tartozó pénzügyi szolgáltatás.

Az SZJ-ben külön nevesített, az Áfa-törvény szerint adóköteles hitelképesség-vizsgálatot mint statisztikai és adójogi szempontból is önálló szolgáltatást el kell határolni a hitelezés mint komplex pénzügyi szolgáltatás részének minősülő, s ezért tárgyi adómentes hitelképesség-vizsgálattól. Az elhatárolás azonban nem alapulhat azon a teljesen esetleges és a cselekmény lényegére befolyással nem bíró tényen, hogy követi-e a bírálatot ténylegesen hitelfolyósítás vagy sem, az elhatárolás alapja az lehet, hogy az adott adóalany viszonylatában önmagában csak hitelképesség-vizsgálatra szól-e a megbízás. Amennyiben a hitelképesség-vizsgálatot végző adóalany megbízása csak hitelképesség-vizsgálatra szól, az nem a hitelkihelyezés része, hanem egy önállóan végzett, az SZJ 74.87.11. szolgáltatáscsoportba tartozó, s ezért adóköteles szolgáltatás. Annál az adóalanynál, aki a hitelképesség-vizsgálat mellett a hitel és pénzkölcsön nyújtását is végzi, a hitelképesség-vizsgálat nem önálló szolgáltatás, hanem a hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység része. Mivel gazdasági célját és jogi minősítését tekintve más konstrukciókról van szó, a minősítés független a hitelképesség-vizsgálat eredményétől. A hitelezés érdekében hitelképesség-vizsgálatot végző adóalanynál tehát nem az Áfa-törvény 22.§ (3) bekezdés b) pontja alapján, a hitelfolyósítás járulékaként tárgyi adómentes a hitelképesség-vizsgálat, hanem ebben a relációban a hitelképesség-vizsgálat a hitelkihelyezésre irányuló pénzügyi szolgáltatás szerves részeként tartozik az Áfa-törvény 2. számú melléklet 6. pontjának hatálya alá.

A hitelképesség-vizsgálat SZJ 74.87.11-be való besorolása akkor alkalmazandó, ha a hitelképesség-vizsgálat önálló szolgáltatássá "lép elő". Ez következik be pl. akkor, ha egy erre szakosodott cég egy tőle független hitelező vagy más ügyfél megbízásából minősíti az adós hitelképességét vagy egy megrendelő részére nyilatkozik egy kötvény hitelképességi besorolásáról, ugyanis ilyen esetben kizárólagosan hitelképesség-vizsgálat szolgáltatást nyújt.