Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Állásdíj áfarendszerbeli megítélése
2005.12.01.
[áfatörvény 13. § (1) bek., 22. § (3) bek. b) pont]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa törvény) 13. § (1) bekezdése szerint a kártérítés nem minősül ellenértéknek, ezért annak fizetése áfa fizetési kötelezettséggel nem jár. A kártérítés azonban kizárólag jogellenes magatartással előidézett kárért jár. A jogellenes magatartásnak a polgári jog szabályaiba illetve a felek szerződéses megegyezésébe ütköző magatartás minősül.

A szállítmányozó, fuvarozó cégek szolgáltatásnyújtása során alkalmazott állásidőre járó díjazás megítélése a konkrét szerződéstől, a díj tartalmától függ, vagyis attól, hogy a kártérítés idézett jellemzőinek megfelel-e. Az állásdíj akkor nem tekinthető jogellenes magatartásért járó díjnak, ezért nem minősíthető kártérítésnek, hanem a jogszerű teljesítés során felmerülő többletszolgáltatásért, nevezetesen az átlagosnál hosszabb várakozásért fizetendő olyan díj, amelynek mértékében és összegében a felek előre megállapodnak. Ilyenkor az állásidőre fizetendő díj mögött valós teljesítés van, így az a fuvarozási szolgáltatás olyan járulékos szolgáltatásának minősül, amely osztja a főszolgáltatás adójogi sorsát, és az áfa törvény 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján beletartozik annak 25 %-os adóalapjába.

(APEH Adójogi főosztály 8931442995/2005.)