Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Termékimport, Közösségen belülről történő termékbeszerzés és az áfaraktrárból történő kiraktározás elhatárolása
2005.09.05.
[Áfatörvény 10. §-a, áfatörvény 7/A. §-a, áfatörvény 66/J. §-a]

Archív: 2017.09.28.

Egy magyar székhelyű adóalany ("A" társaság) Lengyelországból származó terméket szerez be egy libanoni cégtől. A libanoni cég beszerzi a terméket Lengyelországból és az áfa-raktárba raktározza be, "A" társaság részére az áfa-raktárban adja át. A libanoni cég nem számolta fel az áfát. A kiraktározási okmányon kiraktározóként "A" társaság szerepel. Kérdésként merült fel, hogy a szóban forgó beszerzés "A" cégnél termékimportként, Közösségen belülről történő termékbeszerzésként vagy egyéb ügyletként kell kezelni?

Ebben az esetben sem termékimport, sem Közösségen belülről történő termékbeszerzés nem valósult meg.

Termékimport azért nem valósult meg, mert a terméket nem harmadik ország területéről hozták be. Önmagában az a tény, hogy az eladó harmadik országbeli adóalany, nem alapozza meg a termékimport tényállását (áfa-törvény 10. §-a).

Közösségen belülről történő termékbeszerzés azért nem valósult meg, mert "A" társaság a terméket nem más tagállamból, hanem egy belföldi áfa-raktárból szerezte be. Közösségen belülről történő termékbeszerzés akkor valósult volna meg, ha a libanoni cég közvetlenül Lengyelországból indítja útnak az árut. Ebben az esetben azonban a libanoni cég az árut egy belföldi áfa-raktárból adta el és nem más tagállamból. Az áru lengyel eredete önmagában nem alapozza meg a Közösségen belülről történő termékbeszerzés tényállását. Közösségen belülről történő termékbeszerzést tehát a libanoni cég hajt végre, míg a tőle terméket beszerző "A" társaságnál Közösségen belülről történő termékbeszerzés nem jelentkezik.

Esetünkben az áfa-törvény 66/J. § (3) bekezdése szerinti ügylet valósult meg (áfa-raktárból történő kiraktározás). A kiraktározással egyidejűleg más termékértékesítés nem valósult meg, ugyanis a libanoni cég és az "A" társaság közötti értékesítés kiraktározást megelőzően történt.

Az áfa-törvény 66/J. § (1) bekezdés b) pontja értelmében adómentes az a termékértékesítés, amelynek közvetlen következményeként a termék változatlanul az áfa-raktárban marad, ezzel szemben, ha az értékesítés közvetlen következményeként a terméket az áfa-raktárból kiraktározzák, akkor az értékesítés nem adómentes. Az áfa-törvény 66/I. § (1) bekezdés 3. pontja értelmében kiraktározást kérő: a kiraktározandó termék feletti rendelkezési joggal bíró személy.

A libanoni cég a számláján nem számolta fel az áfát. Ebből arra lehet következtetni, hogy a libanoni cég értékesítésének közvetlen következményeként a termék továbbra is az áfa-raktárba maradt. A kiraktározási okmányon kiraktározóként az "A" társaság. szerepel. Ez még egyszer alátámasztja azt, hogy "A" társaság nem a kiraktározással egyidejűleg, hanem még azt megelőzően szerezte meg a termékek feletti rendelkezési jogot.

Az áfa-törvény 66/J. § (7) bekezdése értelmében kiraktározás után a kiraktározónak kell megfizetni az adót. A 2005-ös évi áfa-bevallásban magát a kitárolást az adómértéknek megfelelő 5-9. sorokban kell szerepeltetni. A kitárolást ezen kívül az áfa-bevallás 30. sorában is kiemelten kell szerepeltetni. Tekintettel arra, hogy a kiraktározással egyidejűleg más értékesítés nem valósult meg, a kiraktározás címén keletkezett fizetendő adó nem vonható le.

(APEH Adójogi Főosztály 8931680566)