Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Termék más tagállamba történő elfuvarozásának igazolási módja
2005.11.28.
[Áfatörvény 29/A. § a) pontja]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban áfa törvény) 29/A. § a) pontja alapján mentes az adó alól az a termékértékesítés, amelyet Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett adóalany vagy a Közösségen belülről történő termékbeszerzés után adófizetésre kötelezett nem adóalany jogi személy számára teljesítenek, és amely termékértékesítés közvetlen következményeként az értékesített terméket belföldről igazoltan más tagállamba, de még az e törvény értelmében vett Közösség területére fuvarozzák, vagy egyéb módon juttatják el. A termék más tagállamba történő elfuvarozásának, eljuttatásának ténye különösen fuvarokmánnyal vagy más hitelt érdemlő módon igazolható.
Amikor a fuvarozásról a mögöttes jogszabályok szerint fuvarlevelet kell kiállítani, akkor más tagállamba történő elfuvarozás ténye hitelt érdemlően csak fuvarokmánnyal igazolható.

Az áfa törvény rendelkezése nem írja elő azt, hogy az eladónak a fuvarokmány eredeti példányával kellene az igazolás céljára rendelkeznie. Előfordulhat olyan eset, amikor az adómentes értékesítést teljesítő a mögöttes jogszabályok szerint, vagy egyéb okból nem rendelkezik eredeti fuvarokmánnyal. Ilyenek például a láncügyletek, amikor nem "A" (tehát nem a feladó) az utolsó belföldi teljesítési helyű értékesítés végzője, illetve ilyen a gyűjtőfuvarozással történő szállítás.

Egyebekben a fuvarokmányokat a szállítási szerződést előíró mögöttes jogszabályok szerint, nem kizárólag egy példányban kell készíteni: A közúti fuvarozásnál a CMR fuvarlevelet, legalább három példányban (de több példányban is lehet), a vasúti fuvarozásnál a kísérő fuvarlevelet 7 példányban kell elkészíteni. Mivel minden példánynak megvan az áfá-tól független funkciója és jogosultja, nem jelenthető ki, hogy kizárólag az 1. számú példány szolgálhat az adómentes termékértékesítés igazolására.

Mindezek alapján - a Pénzügyminisztériummal egyező - adóhatósági álláspont szerint, az áfa törvény 29/A. §-ának a) pontja szerinti adómentes termékértékesítés igazolására elegendő, ha az adóalany az eredeti szerződés és számla mellett csak a fuvarlevél másolati példányával rendelkezik, feltéve, hogy az eredeti fuvarokmány(ok) az ügylet specialitásaiból adódóan nem beszerezhetőek, illetve beszerzésük irreálisan nagy megterhelést róna az eladóra.

(PM 3924/1/2005. APEH Adójogi Főosztály 8931627820/2005.)