Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az Áfatörvény 40.§ (6) bekezdésének és az Art. 130.§-ának egymáshoz való viszonya
2007.10.15.

Archív: 2017.09.28.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 130.§-a értelmében az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazon jogviszonyt az adóhatóság nem minősíthetiadózónként eltérően, a jogviszony egyik alanyánál tett megállapításait hivatalból köteles figyelembe venni a jogviszony másik alanyának ellenőrzése során.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 40.§ (6) bekezdése értelmében az adó megfizetésére kötelezett az is, aki (amely) adóösszeget és/vagy adómértéket, illetve a 44.§ (2) bekezdésében meghatározott százalékértéket tartalmazó bizonylatot bocsát ki.

Az adóösszeget és/vagy adómértéket, illetve a 44.§ (2) bekezdésében meghatározott százalékértéket tartalmazó bizonylatot kibocsátó személy Áfa-törvény 40.§ (6) bekezdése alapján keletkező adófizetési kötelezettsége az ügylet adójogi minősítését nem érinti, az adófizetési kötelezettség az adóösszeget és/vagy adómértéket, illetve a 44.§ (2) bekezdésében meghatározott százalékértéket tartalmazó bizonylat kibocsátásán mint jogi tényen alapul és az ügylet adójogi megítélésétől független.

Az Áfa-törvény 40.§ (6) bekezdése és az Art. 130.§-a között nincs kapcsolat.

A fenti álláspontból következően előfordulhat, hogy az adókötelezettséget érintő jogviszony (szerződés, ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazon jogviszonyazonos minősítése mellett az adóhatóság az adóösszeget és/vagy adómértéket, illetve a 44.§ (2) bekezdésében meghatározott százalékértéket tartalmazó bizonylatot kibocsátó személy adófizetési kötelezettségét állapítja meg, ugyanakkor a vevő levonási jogát vitatja.

Az Áfa-törvény 44.§ (5) bekezdése értelmében a bizonylaton vevőként feltüntetett adóalany adózással kapcsolatos jogai nem sérülhetnek, így levonási joga sem vitatható, amennyiben – a 7003/2002. (PK.21.) számú PM irányelvben foglaltak szerint – az adóköteles tényállás kapcsán a termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás körülményeit figyelembe véve kellő körültekintéssel járt el és a levonási jog Áfa-törvényben előírt feltételei egyébként teljesülnek.

(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 19281/2005., APEH Adójogi főosztály 8931760011)