Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Közlemény az adószámok utolsó két karakterének változásáról
2007.02.20.

Archív: 2017.09.28.

A 11 jegyű adószám utolsó két számjegye az illetékes APEH Igazgatóság jelölésére szolgál. Az APEH Regionális Igazgatóságainak 2007. január 1-vel történt megalakulásához kapcsolódóan az adószámok utolsó két számjegye általában nem módosult. Így az adózók adószámának utolsó két számjegyében történt változás nem érintette az adóalanyok teljes körét, hanem csak azokat, amelyek 2007. január 1-től bekerültek az APEH Kiemelt Adózóinak Igazgatósága illetékességébe, vagy onnan kikerültek.

Abban az esetben, ha az adózó adószámának utolsó két karaktere megváltozik, akkor annak közléséig, illetve – amennyiben az adózó számláit számítógéppel állítja elő – a program átállításához szükséges ésszerű és indokolt ideig az adózó minden további nélkül használhatja a számlázás során a korábbi adószámát. Az így kibocsátott, illetve befogadott számlák – amennyiben egyéb hibában, hiányosságban nem szenvednek – adóigazgatási azonosításra alkalmasak, azokra adólevonási jog – az arra vonatkozó szabályok szerint – alapítható.
Ezért az év elején – az értesítés kézhezvételéig, illetve a számítógépes program annak alapján történő haladéktalan, ésszerű időn belül történő átállításáig – kibocsátott számlákat nem kell korrigálni az adószám utolsó két számjegyének változása miatt.

Az adószámok utolsó két számjegyében bekövetkezett változásra tekintettel indokolt lehet, hogy az adózó az év legelején a beérkező számlákon az adószámot az utolsó két karakter tekintetében nem vizsgálja, a számla korrekcióját az adószám utolsó két számjegyének változása miatt nem kéri a kibocsátótól. A kibocsátott számla adóigazgatási azonosításra alkalmasnak tekinthető, ha azon az illetékességi változás miatti módosulásról szóló értesítés megérkezéséig, illetve a szükséges átállításokra tekintettel az értesítést követő ésszerű és indokolt rövid ideig a régi adószám kerül szerepeltetésre (vagyis az utolsó két számjegyben nem történik módosulás az illetékesség változása miatt).