Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Téves teljesítési időpontú számlához kapcsolódó adólevonási jog
2007.04.24.
[áfa törvény 35. §]

Archív: 2017.09.28.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 35. § (1) bekezdése értelmében az adólevonási jog kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható. Ilyen dokumentumnak minősül többek között az adóalany nevére szóló számla.

 

A teljesítésről kiállított számlán kötelező tartalmi elemként van jelen az ügylet teljesítési időpontja. A valós teljesítésről kiállított számlán feltüntetett téves teljesítési időpont azonban nem alapozza meg a számla hiteltelenségét. Ezt az álláspontot erősíti az Áfa-törvény 44. § (5) bekezdésének alkalmazásáról szóló 7003/2002. (PK. 21.) PM irányelv II. részének 2. pontja, mely szerint:  „A teljesítési időpont téves megjelölése azonban nem teszi a számlát fiktívvé. Ez esetben az adólevonás „idő előttiségét” lehet megállapítani, amely nem azonos az anyagi jogszabályok alapján jogosulatlan igényléssel.”

 

Vagyis egy valós teljesítésen alapuló számla teljesítési időpontjának hibás feltüntetése nem alapozza meg a számla hiteltelenségét, annak csupán idő előtti levonása állapítható meg. Amennyiben viszont a számlán szereplő téves teljesítési időpont a valós teljesítési időponttal azonos adómegállapítási időszakba tartozik, amellett, hogy a számlát nem lehet fiktívnek tekinteni, az „idő előttiség” sem állapítható meg. Ilyen esetekben az adólevonási jog megvonása nem tekinthető jogszabályszerűnek.

 

(APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990557832, PM Forgalmi adók, Vám és Jövedéki főosztály 1117/2007)