Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Utólagos számlahelyesbítés érinti-e az áfa-visszaigénylés összeghatárát?
2007.09.10.

[Áfatörvény 48. §]

Archív: 2009.10.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfatörvény) 45. § (1) bekezdésének a) pontja szerint, amennyiben az adóalany az áthárított adó összegét, illetve az annak meghatározásához szükséges tételeket módosítja, erről helyesbítő számlát köteles kibocsátani. Ugyanezen jogszabályhely (3)-(4) bekezdései alapján, amennyiben az áthárított adó összege, illetve az adó megállapításához szükséges adó alapja csökken, akkor a helyesbítést az adóalany a helyesbítő számla kibocsátásának napját tartalmazó adó-megállapítási időszakban köteles figyelembe venni. Így van ez abban az esetben is, ha a számlahelyesbítés egy korábbi év adó-megállapítási időszakába tartozó ügylet tekintetében történik.

Az Áfa-törvény 48. § (4) bekezdésének a) pontja szerint az adóhatóság az adó-visszaigénylési kérelmet akkor teljesíti – többek között –, ha az ott meghatározott adómérték alá tartozó, az adóalany által teljesített termékértékesítés/szolgáltatásnyújtás összesített adóalapja az adóév elejétől, illetve – ha az adóalany év közben jelentkezett be – az adóalanyként történő bejelentkezés időpontjától kezdődően, időarányosan az adóéven belül göngyölítetten eléri, vagy meghaladja a 4 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy az adott adóbevallás benyújtásakor az adóév elejétől göngyölítetten meghatározott adóalap összegének elérése megnyitja az adó-visszaigénylési jogot.

Amennyiben valamely következő adó-megállapítási időszakban sor kerül egy korábbi időszakot, esetleg korábbi évet érintő negatív irányú számlahelyesbítésre, akkor ezt a helyesbítő számlát annak kibocsátása szerinti adó-megállapítási időszakban kell elszámolni, és amennyiben ezáltal az év elejétől összesített adóalap esetleg lecsökken 4 millió forint alá, akkor ez természetesen a tárgyév korábbi adó-megállapítási időszakaiban jogszerűen keletkezett adó-visszaigénylési jogot visszamenőlegesen, a tárgyév korábbi adó-megállapítási időszakaira vonatkozóan nem annullálja. Amennyiben azonban az adott adó-megállapítási időszakban a bevallás elkészítésekor az összesített adóalap nem éri el a 4 millió forintot, akkor az adó-visszaigénylési jog – újra – szünetel mindaddig, amíg az Áfa törvény 48. § (4) bekezdése szerinti valamelyik jogcímen újra jogot nem szerez a visszaigénylésre az adóalany.

Tehát a helyesbítés a korábban megszerzett adó-visszaigénylési jogot a jogszerű megszerzés időszakára vonatkozóan utólag, visszamenőlegesen nem befolyásolja, a visszaigénylési jog megnyílása azonban nem vonatkozik a jog megnyílásának időszakát követő egész évre automatikusan, hanem annak meglétét minden adó-megállapítási időszakban az adóbevallás benyújtásakor vizsgálni kell, mert fentiek alapján egy jelentős negatív irányú számlahelyesbítés a visszaigénylési jog – időleges – elvesztését eredményezheti.

(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 10.368/3/2007. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3302324205/2007.)