Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A telephely és az adóalanykénti regisztráció jelentőség az Áfatörvény 15. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén
2007.05.07.

[az Áfatörvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjához]

Archív: 2010.01.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa-törvény) 15. § (5) bekezdésében felsorolt szolgáltatások teljesítési helyét az Európai Unió valamely tagállamában illetőséggel bíró adóalany, valamint harmadik országbeli adóalany, nem adóalany megrendelő esetén a megrendelő székhelye, illetve állandó telephelye (állandó lakóhelye, tartózkodási helye) alapítja meg.

Az Áfa-törvény 15. § (9) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyét a szolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatást saját nevében megrendelő adóalany székhelye, illetve állandó telephelye határozza meg, de az adóalanynak több ilyen helye van, a teljesítés helyének azt a székhelyet, állandó telephelyet kell tekinteni, amely a teljesítéssel a legközvetlenebbül érintett.

Előfordulhat olyan eset, hogy az eu-s, illetve a harmadik országbeli illetőségű cégnek Magyarországon nincsen az Áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti állandó telephelye, hanem pusztán regisztrációs adószáma van – azaz adóalanyként bejelentkezett – az általa esetlegesen teljesített belföldi teljesítési helyű ügyletek okán. A regisztrációs adószám megléte azonban önmagában nem generál telephelyet.

Az Áfa-törvény 15. § (9) bekezdése alapján az Áfa-törvény 15. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén a teljesítési hely a székhelyről, állandó telephelyről adott esetben csak egy másik állandó telephelyre tevődhet át, pusztán a regisztrációs adószámra nem.
Amennyiben azonban a külföldi adóalanynak ilyen – az Áfa-törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti – telephelye nincsen, akkor az általa igénybevett, az Áfa-törvény 15. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatás a külföldi cég külföldön található székhelyén (telephelyén) lesz teljesített, függetlenül attól, hogy az érintett külföldi cég egyébként Magyarországon regisztrált adóalany.

A tárgyalt esetben a fentieken túl leszögezhető, hogy az Áfa-törvény 15. § (5) bekezdésének hatálya alá tartozó szolgáltatások esetén a teljesítési hely megállapítását nem befolyásolja, illetve az adóztatást nem fordítja meg azon körülmény, hogy ha egy külföldi adóalany telephellyel nem, csak regisztrációval rendelkezik Magyarországon és a magyar adószámát a megrendelő székhelyén teljesített szolgáltatásról kiállított számlán feltüntetik. Az adókötelezettség keletkezését ugyanis az anyagi jogszabályok keletkeztetik, nem pedig egy adminisztratív számlázási eljárás.
Ettől függetlenül a számla akkor kerül maradéktalanul helyesen kiállításra, ha azon vevőként a külföldi adóalany és annak külföldi adóalanyiságához kapcsolódó adatai szerepelnek.

(Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 5541/2007 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990319919)