Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Számlák sorszám-folyamatosságának hiánya
2007.10.24.
2007/51. sz. adózási kérdés kiegészítése

Archív: 2018.01.01.

[24/1995. (XI. 22.) PM rendelet]

A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosítására való alkalmasságáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján adóigazgatási azonosításra csak a folyamatos sorszámozással ellátott bizonylatok alkalmasak. A rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a kibocsátott számlanyomtatványokat, mint bizonylatot a kibocsátónak szigorú számadás alá kell vonnia, amely a (6) bekezdés b) pontja szerint a számítógéppel előállított bizonylatok esetén úgy valósul meg, hogy a program - beleértve az alaki hibás, vagy tartalmilag rontott, illetve megsemmisült vagy elveszett számla esetét is - kihagyás és ismétlés nélkül biztosítja a sorszámozást, és a másolatok alapján a hiánytalan elszámolás biztosított.

Amennyiben egy számítógéppel előállított számla olyan tartalmi, vagy formai hibában szenved, amely az 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 45/A. § előírása és a hivatkozott törvényhelyhez kapcsolódó 7003/2002. PM irányelv vonatkozó előírása alapján csak az eredeti számla sztornírozásával, és helyette új sorszámon, ugyanazon teljesítési időponttal új számla előállításával korrigálható, akkor mind a sztornó számlák, mind a helyettük előállított új számlák eredeti példányait a vevő részére meg kell küldeni.

A fenti eljárás az alapeset számla sztornírozása esetén. Amennyiben azonban a kiállított számlák fizikailag nem jöttek létre, mert pl. a számla fizikai előállítása nyomtatási hiba miatt meghiúsult (festékhiányos nyomtatás, vagy a nyomtató begyűrte az első példányt, stb.), és a számla a következő példánysorszámon (2. példány) sem állítható elő, úgy a sikertelen előállítású számla sztornírozása és helyette új sorszámon történő előállítása jelenti a megoldást. A sztornírozás után a számlát – eredeti teljesítési időponttal – ismételten elő kell állítani. Mivel az eredeti számla egyetlen példánya sem volt kinyomtatható, így az nem is kerülhetett kiküldésre a vevő részére. Ilyen esetekben, az elő nem állított számla sztornírozására vonatkozó sztornó számlát nem kell a vevő részére megküldeni, mivel a vevőnél értelemszerűen nincs olyan számla, amit sztornírozni kell. Ilyenkor a sztornó számla valamennyi példányát a számlakibocsátó köteles megőrizni. A felhasznált számlaszámot azonban akkor is sztornírozni kell, ha a számlát nem sikerült kinyomtatni. A sztornó számla valamennyi példányát ilyenkor a számlakibocsátó köteles megőrizni.

(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főosztály 13.992/1/2007. – APEH Adójogi Főosztály 8990321389)