Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Pénzügyi lízinghez kapcsolódóan felszámolt hitelminősítési díj, szerződéskötési díj, kezelési költségek adóügyi megítélése
2003.01.08.

[Áfatörvény 28. §]

Archív: 2009.10.01.

A pénzügyi lízingügyletekhez kapcsolódóan felszámított díjak és költségek nem kezelhetők egyformán az általános forgalmi adó tekintetében. Ezt figyelembe véve a következő két eset adódik.

1. A hitelminősítési díjak nem tekinthetők az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvény (Áfa törvény) 22.§ (3) bekezdés b) pontja alapján a zárt végű pénzügyi lízing (mint termékértékesítés), illetve a nyílt végű pénzügyi lízing (mint szolgáltatásnyújtás) járulékos költségeinek. Ennek oka, hogy a pénzügyi lízingtevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások azokban az esetekben is felszámolnak hitelminősítési díjat, amikor a lízingszerződés valamilyen okból mégsem jön létre (például a leendő lízingbevevő fizetőképessége nem garantált). Ennek következtében e díjak felszámítása elkülönül a lízingtevékenységtől, adóügyi szempontból csak önálló szolgáltatásként értelmezhető, így az annak megfelelő adókulccsal is kell adóznia.

A hitelminősítési díjak felszámítása, mint önálló szolgáltatás, a 74.84.11 SZJ szám alá tartozik, és 25%-os adómértékkel adózik. Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy az érintett pénzügyi vállalkozás akkor jár el helyesen, ha ezen díjai számlázásakor 25% áfa-t számít fel ügyfelei felé.

2. A szerződéskötéskor felszámított díjak és a kezelési költségek adóügyi megítélése eltérő az első pontban leírtaktól. Az Áfa törvény - a tőketörlesztő rész erejéig - a zárt végű pénzügyi lízinget termékértékesítésnek, a nyílt végű pénzügyi lízinget bérbeadásnak tekinti. A lízingtevékenység keretében felmerülő szerződéskötési díjak és kezelési költségek azonban nem az eszközértékesítéshez vagy -bérbeadáshoz, hanem a pénzügyi lízinghez, mint pénzügyi szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Ezt figyelembe véve e díjak és költségek - az Áfa törvény 22.§ (3) bekezdés b) pontja alapján a pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásához járulékosan kapcsolódó szolgáltat ok ellenértékének minősülnek, és osztoznak annak adóügyi megítélésében. Mivel a pénzügyi lízingtevékenység - a tőketörlesztő hányad feletti részt tekintve - az Áfa törvény 2. számú mellékletének 6. pontja alapján tárgyi adómentes szolgáltatás, a szerződéskötési díjak, valamint a kezelési költségek (mint járulékos költségek) után sem keletkezik adófizetési kötelezettség.

(PM. 6727/1/2002. Forgalmi adók és fogyasztói árkiegészítések főosztálya - APEH Adónemek főosztálya 1225550260)