Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Nemzetközi személyszállítás áfarendszerbeli megítélése
2007.07.02.

[Áfatörvény 12. §-a]

Archív: 2009.10.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa-törvény) 12. § a) pontja szerinti személyszállítási szolgáltatás (nemzetközi személyszállítás) az Áfa-törvény 29. §-ának c) pontja alapján adómentesen nyújtható. Hivatkozott törvényi hely szerint a személyszállítási szolgáltatás akkor minősül a nemzetközi közlekedéshez és a termékek nemzetközi forgalmához közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásnyújtásnak és így adómentesnek, ha az indulás vagy a célállomás helye másik európai uniós tagállam vagy harmadik ország területére esik.

Kérdéses, hogy miként kell megítélni azt az esetet, amikor egy adóalany egy vidéki repülőtérről külföldre irányuló légi személyszállítást kíván lebonyolítani budapesti tranzittal. A megfogalmazott kérdés eldöntéséhez az mérlegelendő, hogy a vidéki repülőtérről külföldi célállomásra irányuló repülőutat „megszakít-e” a Budapesten történő átszállás, ezért két különálló (egy belföldi és egy nemzetközi) repülőútként kezelendő-e.

Ha a repülőút célállomása külföldi, akkor az a körülmény, hogy a légi személyszállítást átszállással teljesíti a szolgáltatást nyújtó adóalany, önmagában még nem változtat a repülőút megítélésén. Nemzetközi személyszállításként kezelendő tehát a repülőút, ha az utasok a vidéki repülőtéren kilépnek a Magyar Köztársaság területéről (azaz a repülőtér jogosult az utasok „kiléptetésére”), a budapesti átszálláskor nem hagyják el a repülőtér tranzitterületét.

Amennyiben azonban a Határőrség Országos Parancsnoksága által kialakított ellenőrzési technika nem teszi lehetővé azt, hogy az utasokat a vidéki repülőtéren nemzetközi területre kiléptessék, mert erre csak a budapesti átszállás során van lehetőség, akkor az ügylet áfa-rendszerbeli megítélése az előbb említettektől eltér.

(APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 8990177791, Pénzügyminisztérium Forgalmi adók, Vám és Jövedéki Főosztály 9368/1/2007.)