Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató az MNB-árfolyam szerepéről az általános forgalmi adó alapjának forintban történő meghatározásakor
2007.12.14.

Archív: 2018.01.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 80. §-a szerint, ha az adó alapját külföldi pénznemben fejezték ki, akkor a forintra történő átszámításkor a számlakibocsátónak, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezettnek

  • közösségi termékbeszerzés és előlegfizetés esetén, valamint olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, amelynél az adó fizetésére a terméket beszerző, illetve a szolgáltatást igénybevevő kötelezett, a fizetendő adó megállapításánakidőpontjában,

  • ha a felek részletfizetésben, vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, a számla kibocsátásakor,

  • egyéb esetben pedig a teljesítéskor

érvényes, utolsó árfolyamot kell alkalmaznia.

Az előzőek szerinti időpontban érvényes árfolyamként az adóalany

  • vagy bármely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által, deviza eladási árként jegyzett árfolyamot,

  • vagy, választása szerint, az adóhatósághoz tett előzetes bejelentése alapján az MNB hivatalosan közzétett árfolyamát

alkalmazza.

Az „utolsó árfolyam” használatára vonatkozó rendelkezés azt jelenti, hogy a megjelölt időpontokban ismert utolsó árfolyamot kell alkalmazni.

Az adóalany MNB árfolyam alkalmazására vonatkozó választása valamennyi olyan termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra és Közösségen belüli beszerzésre kiterjed, amelyek esetében az adó alapját külföldi pénznemben fejezik ki. Amennyiben az adóalany az MNB árfolyam alkalmazását választja, ezen választásától a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el.

Amennyiben az adóalany nem választotta az MNB árfolyamot, akkor bármely belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által jegyzett deviza eladási árfolyamot alkalmazhat. Az Áfa-törvénynek a számla tartalmi követelményeire vonatkozó 172. §-a rendelkezése alapján a számlán az áthárított adó összegét az előzőekben ismertetettek szerinti árfolyam alkalmazásával, forintban kifejezve is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek. Természetesen adott számlán belül ugyanazt az árfolyamot kell alkalmaznia az adóra is, mint amelyet az adó alapjának forintra történő átszámításakor alkalmazott.

Az MNB árfolyam alkalmazására irányuló, 2008. évre vonatkozó választását az adóalany az adóhatóság internetes honlapjáról (nav.gov.hu) letölthető nyomtatványok között megtalálható 08TAFAT, illetve 08TAFA E jelű nyomtatványon teheti meg. A nyomtatvány benyújtására az Áfa-törvény 261. § (3) bekezdése alapján a lehetőség már 2007. november 16. napjától adott, azzal, hogy a választáshoz fűződő jogkövetkezményeket, jelen esetben a választott árfolyam alkalmazásának kötelezettségét 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Amennyiben az adóalanynak 2008. évben évközben lesz első alkalommal olyan értékesítése vagy beszerzése, amely adóalapját külföldi fizetőeszközben fejezték ki, akkor a választást ezen értékesítés teljesítési időpontját (illetve a számlakibocsátás keltét), vagy beszerzés utáni fizetési kötelezettség megállapítást megelőzően kell az adókötelezettséggel kapcsolatos bejelentésre 2008. évre rendszeresített nyomtatványon bejelentenie.