Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Önkormányzati társulás áfaalanyisága, hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésbe adása esetén
2007.08.08.

[Áfatörvény 4/A. § (1) bekezdés]

Archív: 2009.10.01.

Egy jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás (a továbbiakban: Társulás) hulladékgazdálkodási rendszert (hulladéklerakót, -feldolgozót), annak megépítését követően más üzemeltetőnek adja át üzemeltetési céllal. Kérdés, hogy a Társulás adóalanynak minősül‑e áfa szempontból. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban Áfa-törvény) 4/A. § (1) bekezdése értelmében nem minősülnek adóalanynak a közhatalom gyakorlására jogosult szervek a közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységük, valamint olyan vagyon, vagyoni értékű jog, továbbá tevékenység gyakorlásának átengedése tekintetében, amelyre külön törvény rendelkezései alapján koncessziós szerződést lehet kötni.

Amennyiben a Társulás a hulladéklerakó üzemeltetését más gazdasági szereplőnek/társaságnak engedi át, az Áfa-törvény 4/A. § (1) bekezdésének zárófordulata nem alkalmazható, ennek ugyanis feltétele, hogy a beruházással létrejövő vagyon átengedése tekintetében külön törvény lehetőséget biztosítson koncessziós szerződés megkötésére. A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény előírásai szerint azonban a hulladékgazdálkodással kapcsolatos létesítmények üzemeltetési céllal történő átengedése nem koncesszió köteles, így az adóalanyiság hiánya az Áfa-törvény hivatkozott rendelkezése alapján nem állapítható meg. Ez esetben a Társulás részéről a hulladéklerakó üzemeltetésre történő átengedése az áfa rendszerében gazdasági tevékenységnek minősül, amely a Társulás adóalanyiságát megalapozza. A levonási jog gyakorlása tekintetében azonban figyelemmel kell lenni arra is, hogy amennyiben a vagyon átengedése ingatlan-bérbeadást valósít meg, úgy a beruházás kapcsán a levonási jog kizárólag csak akkor érvényesíthető, ha a bérbeadás tekintetében a Társulás – még a tényleges bérbeadást megelőzően – az általános szabályok szerinti adózást választja (Áfa-törvény 30.§ (2) bekezdés és 2. számú melléklet 10. pont). Ezen választás esetén a Társulás a bérleti díjak után áfafizetésre lesz kötelezett, ugyanakkor a beruházás során felmerülő beszerzések tekintetében adólevonási jogát is gyakorolhatja.

Abban az esetben, ha a Társulás az Áfa-törvény 4/A. § (1)-(2) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységet is folytat, akkor gazdasági tevékenysége(i) tekintetében az adóalanyisága csak abban az esetben áll fenn, ha az összes gazdasági tevékenységéből származó bevétele az Áfa-törvény 4/A. § (3)-(5) bekezdéseiben előírtak szerint meghaladja az alanyi adómentesség választására jogosító 4 millió forintos összeghatárt.

(PM Forgalmi adók, vám és jövedéki főcsoport 5692/1/2007. - APEH Ügyfélkapcsolati és tájékoztatási főosztály 3302209247)