Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Lakóingatlan-átalakítás
2005.01.26.

[Áfatörvény 33.§ (2) bekezdés i.) pontja]

Archív: 2009.10.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 33.§ (2) bekezdés i.) pont fő szabályának megfelelően nem vonható le a lakóingatlan építéséhez, felújításához beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások előzetesen felszámított forgalmi adója.

Amennyiben azonban a lakóingatlanon olyan mértékű átalakítást végeznek, amelynek eredményeként a lakóingatlan rendeltetése megváltozik, vagyis az ingatlan az átalakítást követően - az átalakításból adódóan - az áfa törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pont alapján már nem minősül lakóingatlannak, az átalakítás nem értékelhető lakóingatlan felújításként, így az ahhoz kapcsolódó beszerzések előzetesen felszámított forgalmi adója nem esik az áfa törvény 33.§ (2) bekezdés i.) pontban meghatározott levonási tilalom alá.

A lakóingatlan rendeltetését az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendeletben foglaltaknak megfelelően lehet megváltoztatni. Az ingatlan rendeltetésének megváltoztatását eredményező átalakításhoz építésügyi hatósági engedély szükséges, mely engedély alkalmas annak alátámasztására, hogy az adóalany nem lakóingatlan felújítást, hanem az ingatlan rendeltetésének megváltoztatását eredményező átalakítást végez. A lakóingatlan rendeltetésének megváltoztatását eredményező átalakításhoz beszerzett termékek, igénybevett szolgáltatások előzetesen felszámított forgalmi adója már a beszerzés időpontjában nem esik az áfa törvény 33.§ (2) bekezdés i.) pontban meghatározott levonási tilalom alá.

Amennyiben azonban az elvégzett munkák eredményeként a lakóingatlan rendeltetése nem változik meg, az ingatlan átminősítése nem történik meg, akkor az átalakításhoz kapcsolódóan felmerült előzetesen felszámított forgalmi adó levonása jogosulatlanul történt még akkor is, ha az átalakítás megkezdésére az építésügyi hatóság engedélye alapján került sor.