Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Igazságügyi szakértők tevékenységének általános forgalmi adó szempontjából történő megítélése az áfatörvény 4/A.§-ával összefüggésben
2005.02.28.

Archív: 2009.10.01.

Az igazságügyi (bűnügyi, orvostani) szakértői intézet alkalmazottjaként, de az adott megbízás tekintetében saját nevében eljárva, valamint az önálló, egyéni vállalkozóként tevékenykedő igazságügyi szakértő adóalanynak minősülhet, amennyiben fennállnak adóalanyiságának feltételei. (Ezt a témakört részletesen taglalja az Adó és ellenőrzési Értesítő 2003. évi 7. számában megjelent 111. számú adózási kérdés.) Ezekben az esetekben magának a szakértőnek kell vizsgálnia, hogy tevékenységével kimeríti-e az áfa-törvény 5. §-ában megfogalmazottak szerinti gazdasági tevékenység fogalmát. Ennek eldöntése nem is lehet a bíróság (vagy más igénybe vevő hatóság) feladata, hiszen maga a szakértő tudja, hogy milyen adójogi státusban végzi tevékenységét, és annak megfelelően milyen számlát állíthat ki szolgáltatásáról. A bíróság csak a szakértő nyilatkozata alapján tudja megállapítani a szakértői díjat, hiszen adott esetben az adóalanyiság fennállása esetén - pl. alanyi adómentesség - sem feltétlenül terheli a díjat áfa.
A szakértő adójogi státuszát az igénybevevő (közhatalmi) szerv kizárólag a szakértő nyilatkozata alapján ismerheti meg.

Amennyiben az igazságügyi szakértő tevékenységét áfa adóalanyként végzi, nem állapítható meg tevékenységének közhatalmi jellege (egyéb esetben fel sem merül). Az általános forgalmi adóról szóló módosított 1992. évi LXXIV. törvény (az áfa-törvény) 4/A. §-ában megfogalmazottak esetükben nem állnak fenn.