Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Tájékoztató a 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó áfanyilatkozat bejelentésére szolgáló adatlapokról
2007.11.23.

Archív: 2008.02.01.

Az általános forgalmi adókötelezettségre vonatkozó nyilatkozat megváltoztatását a változtatást megelőző adóév utolsó napjáig kell bejelenteni az állami adóhatóság részére. A 2008-ra esedékes változtatást már az új Áfa-törvény rendelkezéseire tekintettel kell bejelenteni.

Az új Áfa-törvény által lehetővé tett adózási módokkal kapcsolatos választási jogot gyakorló adózókat szintén bejelentési kötelezettség terheli. A választás ebben az esetben is a 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozik, de már az új törvény kihirdetésétől, 2007. november 16-tól be lehet jelenteni az adóhatóság részére.

A 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó áfa-nyilatkozat bejelentésére 2007. december 31-éig az alábbi adatlapok szolgálnak:

  1. Egyéni vállalkozók, továbbá az áfa hatálya alá tartozó vagy adószám kiváltására kötelezett magánszemélyek részére a 08TAFA-E jelzésű ÁFA-NYILATKOZAT,

  2. Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, külföldi vállalkozások, valamint tulajdonostársak közössége részére a 08TAFA-T jelzésű ÁFA-NYILATKOZAT.

Ezeken az adatlapokon kell nyilatkozniuk az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól - a 07T103 számú, illetve a 07T203 számú adatlapokon - 2007. december 20-áig kijelentkező adózóknak is a 2008. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó áfa-választásukról.

Az új adatlapok kizárólag az APEH internetes honlapján érhetőek el (www.apeh.hu). Az adatlapok elérési útvonala a következő: Letöltések → Nyomtatványkitöltő programok → Adatbejelentők, adatmódosítók.

A 2007. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó áfa-nyilatkozatok bejelentésére továbbra is a 2007. évre közzétett adat- és változásbejelentő adatlapok szolgálnak.