Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Összesítő nyilatkozat és áfabevallás egyezőségének követelménye
2004.10.01.

Archív: 2009.10.01.

A 0461. Összesítő nyilatkozat nyomtatvány c.) oszlopában a Közösség területéről történő termékbeszerzés áfa nélkül számított ellenértékét kell szerepeltetni, azaz a közösségi termékbeszerzés után fizetendő áfa alapját. Ezt a törvény 22-26. §-ainak rendelkezései alapján kell kiszámítani, azonban csak azokat a tételeket kell figyelembe venni, amelyek a termékbeszerzéshez a beszerzéskor közvetlenül kapcsolódnak.

A közösségi termékbeszerzés adóalapjába a fuvarköltségek közül a fuvarköltségnek csak az a része tartozik bele, amelyet a terméket értékesítő adóalany közvetlenül, vagy közvetve nyújt, amely ezért az általa kibocsátott számlában az ellenérték részét is képezi.
Az olyan járulékos költségek, amelyeket a terméket értékesítő fél nyújt a megrendelő részére, az áfa törvény 22. § (3) bekezdésének b.) pontja alapján az adó alapjába beletartoznak, még akkor is ha az külön megállapodáson alapul, és esetleg a szállító azt külön számlán számlázza le. Erről a szállítónak is tudomása kell legyen, hiszen a harmonizált áfa törvény adó alapjának rendelkezése a közösség más tagországaiban is hasonlóan kell hogy rendelkezzen, mivel a 6. áfa irányelv is ekként rendelkezik. Ezért amikor az eladó Közösségen belülre értékesít, az értékesítésről szóló összesítő nyilatkozatában neki is a termékértékesítés részeként kell azt jelentenie.
Ez azt jelenti, hogy amikor a Közösségen belüli termékbeszerzés az áfa bevallás 11-16. sorában feltüntetésre kerül, akkor ezen sorokban az értékesítő fél termékértékesítésének ellenértékét az általa az értékesítéshez kapcsolódóan nyújtott fuvarköltségek figyelembe vételével kell meghatározni. Ezen sorok összege szerepetetendő a 0461. Összesítő nyilatkozaton is, azaz a termékbeszerzés részét képező, annak járulékos költségének minősülő szállító által végzett fuvarozási szolgáltatás ellenértékével együtt.

Az olyan fuvarköltség, amelyet a megrendelő más külföldi fuvarozótól rendel meg, nem képezi részét a közösségi beszerzés adóalapjának. Pl. a magyar megrendelő által külföldi fuvarozótól megrendelt fuvar esetén, a fuvarköltségről szóló számla áfát nem fog tartalmazni, ezt a belföldi megrendelő a külfölditől igénybevett szolgáltatásként (külön, a 26. sorban) szerepelteti az áfa bevallásban, és nem a Közösségen belüli termékbeszerzés adóalapjaként. Mivel a 26. sor adata szolgáltatásnyújtás, az nem szerepeltetendő az összesítő nyilatkozaton.

A belföldi fuvarozótól megrendelt fuvar esetén a fuvarköltség áfával terhelten kerül kiszámlázásra, ezért ezen ügylet az áfa bevallásban a fizetendő oldalon nem szerepeltetendő, az csak a 44. sorban szerepelhet, amennyiben az adó levonható. Ez a tétel szintén nem jelenhet meg a Közösségi termékbeszerzés soron a bevallásban.

Fentiek alapján az U 0465/650/651/310. sz. Áfa bevallás 11-16. soraiban és a bevallás 67. sorában szereplő Közösségen belülről történő termékbeszerzés adóalapjának összege negyedéves összesítésben néhány kivételtől eltekintve meg kell egyezzen a 0461. sz. Összesítő nyilatkozatban feltüntetett termékbeszerzések összegével, ezen egyezőség a fuvarköltségek miatt nem borulhat fel.

Kivételnek tekinthető az egyezőség követelménye alól, ha az adóalany jövedéki terméket szerez be közösségi adóalanytól, és a jövedéki adót belföldön kell megfizetnie. Ez esetben az U 0465. bevalláson a jövedéki adó az adó alapjában szerepel, azonban az összesítő nyilatkozaton természetesen a jövedéki adó összege nem szerepeltethető az ügylet ellenértékében.

Ugyancsak eltérés lehetséges Közösségen belülre történő termékértékesítés esetén az áfa bevallás és a 0460. összesítő nyilatkozat között, amikor az adóalany új közlekedési eszközt értékesít a Közösség más tagországában illetőséggel bíró magánszemély részére. Ez esetben a közösségi értékesítésre vonatkozó összesítő nyilatkozat (amelyet csak az adóalanyokkal kapcsolatos ügyleteket kell szerepeltetni) és az áfa bevallás egyezősége a magánszemélyek részére történ ilyen értékesítések összegével térhet el az áfa bevallásban jelezett összegtől, de ez esetben az ilyen ügyletekről az adóalanynak be kell nyújtania a 0488. sz. adatszolgáltató lapot.

(APEH Adójogi Főosztály 1228623589/2004.)