Archív: 2017.12.31.

(az Áfa törvény 169. § d) pontjához)


a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottérték adó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos elektronikus eljárás szabályairól

Archív: 2018.07.31.