Általános forgalmi adó
A vevői adószám feltüntetése a számlán2013.05.08.

Archív: 2017.12.31.

(az Áfa törvény 169. § d) pontjához)


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott 3001/2013. útmutató2013.02.08.

a belföldön nem letelepedett adóalanyokat Magyarországon megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadottérték adó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos elektronikus eljárás szabályairól

Archív: 2018.07.31.