Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Az ADÓVILÁG 2008/06 számának tartalomjegyzéke
2008.06.11.

A központosított ellenőrzési szakterület első éves tevékenységének tapasztalatai
         Szontaghné dr. Kovács Erzsébet szakigazgató-helyettes
         APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága

Üzletlezárás, tevékenység felfüggesztés a gyakorlatban
         dr. Balog Ildikó jogász
         APEH Ellenőrzési főosztály

Gyakorlati tudnivalók a fióktelep alapítására nem kötelezett külföldi vállalkozások magyarországi bejelentkezéséről, képviseletéről, adózásáról
         Bajmóci Tivadar – Tóth Szilvia
         APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága

Életbiztosítás feletti rendelkezési jog gyakorlás és személyi jövedelemadó kötelezettség keletkezése
         Dankóné dr. Elek Viktória jogász
         APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Mezőgazdasági őstermelő mezőgazdasági területek erdősítéséhez kapott támogatásának elszámolása
         Burkusné Géresi Klára szakmai tanácsadó
         APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Építési szerződés szerinti adófizetési kötelezettség keletkezésének ideje különböző megközelítésekben
         dr. Juhász Tamás jogász
         APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Alapítványok áfa visszaigénylésével kapcsolatos tapasztalatok
         Horváthné dr. Ruprecht Szilvia főosztályvezető-helyettes
         APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

A belföldön nem letelepedett adóalanyokat megillető ÁFA visszatérítésének szabályai
         Hulmanné dr. Simon Krisztina vezető tanácsos
         APEH Kizárólagos Illetékességi Ügyek főosztálya

A számlabefogadó kellő körültekintésének vizsgálata
         Szabóné Tóth Katalin adóellenőr
         APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

A biztosításra nem kötelezett személyek társadalombiztosítási jogállása, egészségügyi szolgáltatási járulékfizetése, bejelentkezés az adóhatósághoz
         Szűcs Józsefné főosztályvezető-helyettes
         APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

A visszterhes vagyonátruházási illeték alakulása lakóingatlan megszerzése esetén
         dr. Kovács Csilla – dr. Kálecz Marianna
         APEH Hatósági főosztály

A gazdasági és adózási folyamatok alakulása 2007. évben az ÁFA bevallások összesített adatai alapján
         Kertész Balázs tanácsos
         APEH Tervezési és Elemzési főosztály

A lett adórendszer dióhéjban...
         dr. Menyhárt Szabolcs jogász
         APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Mennyit érnek vagyontárgyaink? A becsérték megállapítása a végrehajtási eljárás során
         Mateszné dr. Bachmayer Anita – dr. Tóth Eszter
         APEH Hatósági főosztály

Időszerű kérdések – válaszok
         APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály

Közlemény

Jogi esetek – bírósági gyakorlat
         dr. Csabai László főtanácsos
         APEH Jogi és Koordinációs főosztály

Jogszabályfigyelő
         Magóné dr. Pálos Mária címzetes vezető főtanácsos
         APEH Jogi és Koordinációs főosztály

Határidők az adózásban