Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Adóvilág 2006/1-2 számának tartalomjegyzéke
2006.02.13.

2006/1-2

Tartalomjegyzék

A személyi jövedelemadóról szóló törvény változásai 2006-tól

 

Gódor Sándorné főosztályvezető-helyettes
APEH Adójogi főosztály

Az ÁFA törvény változásai 2006. évre

 

Kovácsné Kozma Zsuzsanna vezető tanácsos
APEH Adójogi főosztály

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 2006. év

 

Ácsné Molnár Judit osztályvezető
APEH Adójogi főosztály

A járulék és az egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettséget érintő jogszabályváltozások 2005. novemberben és 2006. január 1-jétől

 

Walchné Kremlicska Katalin főosztályvezető-helyettes
APEH Adójogi főosztály

Változások az adózás rendjéről szóló törvényben

 

Nánai Györgyné osztályvezető
APEH Adójogi főosztály

A havi adatszolgáltatáson alapuló egyéni adó- és járulék-nyilvántartás rendszere

 

Széll Zoltánné vezető tanácsos
APEH Adójogi főosztály

A START-kártya bevezetésének tapasztalatai

 

dr. Ács István fogalmazó
APEH Adóügyi főosztály

Láncértékesítések az áfában

 

dr. Sztankó Dániel tanácsos
APEH Adójogi főosztály

A 2006. január 31-ig benyújtandó kifizetői adatszolgáltatások hatása az adóhatósági adómegállapításra

 

Pucherné Laukó Mária vezető főtanácsos
APEH Adóügyi főosztály

A társas vállalkozó vállalkozói járulék bevallása

 

Széll Zoltánné vezető tanácsos
APEH Adójogi főosztály

Lényeges tudnivalók az adóhatósági adómegállapítást választó magánszemélyek által benyújtandó nyilatkozatokról

 

dr. Székely Zsuzsanna tanácsos
APEH Adóügyi főosztály

Miért válasszuk az önellenőrzést, avagy az adóhatósági ellenőrzés és az adózó önellenőrzése

 

dr. Farkas Alexandra jogász, dr. Linczmayer Szilvia jogász
APEH Észak-budapesti Igazgatósága

A magánszemélyek tájékoztatása az SZJA 1-1 %-os felajánlások gyakorlati kérdéseiről

 

Szundy Andrásné vezető főtanácsos
APEH Adóügyi főosztály

Az önkéntes tevékenység szabályozása

 

dr. Herczeg Gergely fogalmazó
APEH Adójogi főosztály

A jelentős összegű adóhiánnyal érintett, illetve a bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók adatainak nyilvánosságra hozatala

 

dr. Kovács Ferenc tanácsos
APEH Adójogi főosztály

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. alkalmazása az adóügyi szakterület tevékenysége során

 

dr. Hegedűs András osztályvezető
APEH Adóügyi főosztály

A bizomány és az ügynöki szolgáltatás szabályai, különös tekintettel az Európai Unió és harmadik országok felé irányuló ügyletekre

 

dr. Farkas Alexandra jogász, dr. Kőmíves Krisztina jogász
APEH Észak-budapesti Igazgatósága

Törzstőke emelés - tagi kölcsön befizetés - hitelből

 

Bátai Zsuzsanna adóellenőr
APEH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

Tartós bérletnek álcázott gépkocsi lízing (Az ART 1. § (7) bekezdésének szakítópróbája)

 

dr. Farkas Sándor osztályvezető
APEH Hatósági főosztály

Fiktív számlás ügyletek bemutatása (Vizsgálati tapasztalatok egy körbeszámlázásos csalás esetében)

 

Fürstné Nits Marietta címzetes főtanácsos
APEH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága

APEH Ügyfélszolgálatok címei, nyilvántartásai

Jogi esetek - bírósági gyakorlat

 

dr. Korossy Csaba tanácsos
APEH Jogi és Koordinációs főosztály

Jogszabályfigyelő

 

dr. Kancsár Tibor tanácsos
APEH Jogi és Koordinációs főosztály

Közlemény

Határidők az adózásban