Mi is az az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás az elektronikus dokumentumhoz hozzárendelt elektronikus jelsorozat.

 

Mit bizonyít az elektronikus aláírás?

Az elektronikus aláírás bizonyítja a dokumentum eredetét, hitelességét, sértetlenségét, és azonosítja az aláíró személyt, illetve biztosítja az aláírás letagadhatatlanságát.

 

Ki igazolja az elektronikus aláírás hitelességét?

Az elektronikus aláírás adatait egy minősített bizalmi szolgáltató kezeli, vagyis az illetékes hatóság által jóváhagyott szervezet, amely felelős az azonosítás, a hitelesítés, az elektronikus tanúsítványok és az e-aláírások minősített elektronikus környezetének biztosításáért.

 

Kinek a feladata az elektronikus dokumentumok hitelességének ellenőrzése?

Az aláírás és a dokumentum hitelességének, sértetlenségének ellenőrzése a címzett (érintett fél) feladata. Az ellenőrzéshez az üzenettel egyidejűleg a címzett rendelkezésére áll – a dokumentum szerkezetébe ágyazva – az aláíró fél nyilvános kulcsa, mellyel dekódolhatja az aláírást, és tanúsítványa, mellyel azonosíthatja az aláírót.”

 

KEAESZ, díjmentes aláírás-ellenőrzési szolgáltatás

A kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatás (KEAESZ) a polgárok, vállalkozások és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára nyújt kényelmes megoldást az elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozására. A szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességének ellenőrzését, az ellenőrzés eredményéről igazolást állít ki.

 

A szolgáltatás előnyei:

  • platform és eszköz független (modern HTTPS titkosított kommunikációt támogató webböngésző használatával futtatható)
  • nem igényel előzetes tanúsítvány és aláírás ellenőrző program telepítést, beállítást
  • nem igényel helyben rendszeres karbantartást, frissítést
  • Az ellenőrzés eredménye hiteles formában letölthető

 

A KEAESZ funkcionális követelményeit az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 81. § tartalmazza.

 

 

 

A KEAESZ, illetve a szolgáltatással kapcsolatos felhasználói kézikönyv
az alábbi hivatkozáson keresztül érhető el:

 

https://keaesz.gov.hu

 

 

 

 

Adóigazolások ellenőrzése

 

A szolgáltatás az adóhatósági igazolások (jövedelem-, adó- és illetőségigazolások) hitelességének ellenőrzését teszi lehetővé az igazolást felhasználó személyek, szervezetek, hatóságok számára.

 

A lekérdezés azt a célt szolgálja, hogy ha az adózó saját maga juttatja el a papír alapon kiállított, vagy elektronikusan megküldött adóhatósági igazolást például a hitelintézetnek, akkor a hitelintézet meggyőződhessen az igazolás hitelességéről.

 

A lekérdező magánszemély, a saját profiljában bárkire vonatkozóan elindíthatja az ellenőrzést az azonosító adatok alapján, jogosultságvizsgálat nem kapcsolódik a szolgáltatáshoz.

 

Az ellenőrzés két adat kötelező megadása után végrehajtható:

  • az adóhatósági igazolás iktatószáma: Az iktatószám 10 karakter hosszúságú szám.
  • az igazoláson szereplő ellenőrzési azonosító: 25 karakter hosszúságú szám

 

Amennyiben a beadott lekérdezési adatok megfelelőek, az igazolás megtekinthető PDF formátumban. Az elektronikus úton kiadmányozott igazolás elektronikusan aláírt PDF formátumban áll elő.

 

5-szöri sikertelen lekérdezés után a rendszer 60 percre letiltja a lekérdezési lehetőséget.