Tartalomjegyzék

ADÓJOGSZABÁLY-VÁLTOZÁS
_____________________________________________________________________________

A magánszemélyeket érintő változások az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet alapján
Dr. Asztalos Zsuzsa főosztályvezető-helyettes
NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály


ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
_____________________________________________________________________________

A NAV Online Számlázó programjának alkalmazására vonatkozó hasznos tudnivalók
Száraz Tünde szakértő
NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

Autókereskedők a forgalmi adózás és a környezetvédelmi termékdíj-szabályozás rendszerében
Szabó Tamás ügyfélkapcsolati referens
NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály


ILLETÉK
_____________________________________________________________________________

A mostohagyermek jogállása az öröklési illetékkedvezmény alkalmazhatóságának tükrében
Dr. Ladócki-Hajdu Judit jogi-hatósági fellebbviteli referens
NAV Fellebbviteli Igazgatósága


ELLENŐRZÉS
_____________________________________________________________________________

A transzferárak ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai
Némethné Csöngei Zsuzsanna adóellenőr
Rumi Krisztina adóellenőr
NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A selejtezési jegyzőkönyvvel mint ellenbizonyítási eszközzel történő tudatos visszaélés a becslési eljárásban
Dr. Nádas Gábor ellenőrzési igazgatóhelyettes
Jámborné dr. Ábrók Klaudia jogi-hatósági referens
NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága


VÉGREHAJTÁS
_____________________________________________________________________________

Az egyes követelések ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozássá minősítése az állami adó- és vámhatóság gyakorlatában
Németi István követeléskezelési szakreferens
NAV Fizetésképtelenségi és Végrehajtási Főosztály


EGYÉB
_____________________________________________________________________________

A ne bis in idem elv érvényesülése az uniós tagállamok jogában: a büntető- és közigazgatási szankciók együttes alkalmazásának jogszerűsége
Dr. Kanizsa Levente jogi-hatósági szakreferens
NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

A számlakibocsátás tényén alapuló hozzáadottértékadó-fizetési kötelezettség az Európai Unió Bírósága gyakorlatában
Dr. Kereszturi-Farkas Adrián jogi-hatósági fellebbviteli referens
NAV Fellebbviteli Igazgatósága

Az adóellenőrzések során a határidő-túllépés miatti tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog sérelme a Kúria ítélkezési gyakorlatában
Dr. Miterli Balázs jogi-hatósági referens
NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

 

KÖZLEMÉNYEK
_____________________________________________________________________________

Üzemanyagár

Jogi esetek – bírósági gyakorlat
Dr. Várkövi Krisztián jogi-hatósági szakreferens
NAV Törvényességi és Felügyeleti Főosztály

Jogszabályfigyelő
Magóné dr. Pálos Mária osztályvezető
NAV Jogi és Koordinációs Főosztály

Adónaptár

 

Az ADÓVILÁG digitálisan előfizethető itt!