A segélyszállítmányok tartalma, engedélyezés

A segélyszállítmányok egészségügyi, szociális, higiéniai, elhelyezési, ruházati és más humanitárius segítségnyújtásra irányulhatnak. A szállítmányok, jellemzően hazánkban, kereskedelmi forgalomban engedély nélkül beszerezhető árukat tartalmazhatnak, amelyek jellegüknél fogva alkalmasak az Ukrajnában zajló események miatt nehéz helyzetbe került személyek megsegítésére, támogatására. Ilyen például a kötszer, az ágytakaró, a melegruházat vagy az élelmiszer. Segélyszállítmány lehet továbbá mentésre, kárfelszámolásra szolgáló, akár más országból érkező áru, így tűzoltóautó és mentőautó is, amely Magyarországról kilépve hagyja el az Európai Unió területét, Ukrajna irányába. A szállítás célja nem lehet kereskedelmi értékesítés.

Segélyszállítmányként, humanitárius célból állat- vagy növényegészségügyi exportbizonyítvány nélkül küldhető állateledel, és állati takarmány, ideértve a kedvtelésből, menhelyen tartott, cirkuszi vagy állatkerti állatok számára küldendő állateledelt és takarmányt is.

Az élet kioltására alkalmas haditechnikai termék, illetve polgári felhasználású lőfegyver és lőszer kivitele tilos.

Segélyszállítmányként nem vihető ki olyan eszköz, amely haditechnikai terméknek minősül, de nem tartozik az élet kioltására alkalmas tárgyak közé (például lövedékálló mellény). Ezeknek az eszközöknek a kivitele írásbeli bejelentéssel (árunyilatkozat benyújtásával) kezdeményezhető, kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított engedély birtokában (https://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Teveng).

Ömlesztett ásványolajtermék Ukrajnába segélyszállítmányként:

 • vámokmánnyal.
 • jövedéki szabályozás szerint szállítva jövedéki szempontú engedéllyel és kísérő okmánnyal vihető ki.

Gyógyszerek segélyszállítmányként történő kivitele a vényköteles és nem vényköteles gyógyszerek esetében is az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (OGYÉI) tett bejelentés alapján kiállított igazolás vagy engedély birtokában kezdeményezhető. (https://ogyei.gov.hu/gyogyszeradomanyok_vammentes_kezelesenek_engedelyezese).

Magyarország területén keresztül Ukrajnába tranzitforgalomban segélyszállítmányként szállított, nem hazai származású gyógyszerek esetén az indítás szerinti ország gyógyszerészeti hatósága általi előírások az irányadók, ahhoz OGYÉI bejelentés nem szükséges, így azoknak OGYÉI által kiállított igazolással, engedéllyel nem kell rendelkeznie.

Az állatgyógyászati készítmények kiszállítása nem engedélyköteles, így értelemszerűen segélyszállítmányok részeként sem az.

A mentességi nyilvántartásba bejegyzett humanitárius segélyszállítmányokat nem terheli útdíjfizetési, sem bevallási kötelezettség. A bejegyzést a 24 órában üzemelő okf.fougyelet@katved.gov.hue-mail-címen kell kérni.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz történő bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • tehergépjármű forgalmi rendszáma és típusa;
 • tehergépjármű tömege;
 • járművezető neve és mobilszáma;
 • honnan hová szállít;
 • tervezett be- és kilépési pont;
 • be- és kilépés tervezett időpontja;
 • a szállítás útvonala (a főbb útszakaszok felsorolása);
 • a szállítmány jellege, megnevezése.

A humanitárius segélyszállítmányok a kamionstop alól is mentesülnek, ha menetokmányként be tudják mutatni az erről szóló mentességről kiállított nyilatkozatot. A kitöltendő nyilatkozat a 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében található.

A kiléptetéshez kapcsolódó szóbeli bejelentés a kiléptetést végző határátkelőn

Segélyszállítmányokat magánszemélyek, állami vagy önkormányzati szervezetek, karitatív, szociális vagy humanitárius feladatokat ellátó civil szervezetek vihetnek ki, illetve küldhetnek. A kiviteli szándékot érték- és tömeghatárra való tekintet nélkül be kell jelenteni, ami szóban is megtörténhet. Szóbeli bejelentés az, ha a határátkelőhelyen, a kilépés előtt a NAV pénzügyőrének a szállítmányról szóban nyilatkozik a szállító.

Cégek, gazdasági társaságok is kezdeményezhetik segélyszállítmányok kiléptetését szóbeli nyilatkozattal. Az ő esetükben azonban – adójogi szempontokból, például áfabevallás, -levonás – előfordulhat, hogy a segélyszállítmányban szereplő áruk kivitelének tényét igazolni kell, ezért célszerű, ha a kivitelkor írásbeli nyilatkozatot tesznek. Erre nincs szükség, ha a segélyszállítmány a cég alkalmazottainak a magánadományaiból áll össze.

A nem uniós országból (például Egyesült Királyság, Svájc) induló, Ukrajnába szánt olyan segélyszállítmányok, amelyek az EU területére való belépéskor, ideiglenes behozatalban, szóbeli árunyilatkozat-adás mellett kerültek vámeljárás alá, az Ukrajnába való kiléptetés is szóbeli bejelentés mellett végezhető el. A beléptető vámhivatalnál írásbeli árunyilatkozattal kezdeményezett szállítás esetén a kiléptetés normál rend szerint, az árunyilatkozaton történő igazolással valósul meg a kiléptető határátkelőhelyen.

 Segélyszállítmány az ukrán-magyar határszakaszon az alábbiak szerint léptethető ki:

A határátkelőhely

megnevezése és fajtája

A határátkelőhely

nyitvatartási ideje

A határátkelőhelyen

lebonyolódó forgalom*

Beregsurány-Luzsanka

közút

0.00-24.00

nemzetközi személy- és áruforgalom

(7,5 t megengedett legnagyobb össztömegig)

Barabás-Koszino

közút

07.00-19.00

nemzetközi személyforgalom

(autóbusz kivételével)

Lónya-Dzvinkove

közút

07.00-18.00

nemzetközi személyforgalom

(autóbusz kivételével)

Tiszabecs-Vilok

közút

0.00-24.00

nemzetközi személyforgalom

(autóbusz kivételével)

Záhony-Csop

közút

0.00-24.00

nemzetközi áru- és személyforgalom

(gyalogosforgalom kivételével)

* személyforgalom alatt a gyalogos és személygépjármű forgalmat kell érteni

Előzetes bejelentés a gyorsabb kiléptetéshez

A segélyszállítmányok zökkenőmentes kiléptetését segíti az előzetes bejelentés a szállítmányok érkezésének várható időpontjáról, az árukör típusáról, mennyiségéről és a kilépésre tervezett határátkelőhelyről. A bejelentéseket és kérdéseket a NAV munkatársa fogadja az alábbi elérhetőségeken.

Információ és előzetes bejelentés a segélyszállítmányokról:

Telefonon: munkanapokon, 8 és 16 óra között a 06-30/287-9203-as számon.

E-mailen 0-24 órában:

humanitarius@nav.gov.hu címen.

A segélyszállítmányok beléptetése Ukrajnába

Az ukrán hatóságok jelenleg érvényes tájékoztatása alapján a segélyszállítmányokhoz, személy- és teherforgalomban egyaránt két dokumentumot kell mellékelni:

 • ajándékozó vagy adományozó levél,
 • a küldött áruféleségek tételes jegyzéke vagy listája formai megkötés nélkül, olvasható, áttekinthető kivitelben.

Az ukrán kormány a felajánlott segélyszállítmányok beléptetésének megkönnyítéséért és a vámkezelés gyorsításáért létrehozta a https://customs.help.gov.ua/en/online felületet, ahol a nyilatkozatok elektronikusan benyújthatók.

Az ukrán kormány tájékoztatása szerint a segélyszállítmányok beléptetéséhez az AHARS-rendszerbe – Automated Humanitarian Aid Registration System – kell regisztrálni, mely ehhez egy egyedi elektronikus kódot generál. Átmenetileg azonban, 2024. április 1-ig, az adatok egy részét papíralapon is be lehet nyújtani.

Részletes információkat az új elektronikus rendszerről itt talál.

frissítve: 2024. január 26.