Kötelezettség

 Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (IFRS-ek alkalmazására áttért adózók Tao. tv. 18/D. § (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása) [naptári évvel azonos üzleti év szerint működő adózók esetén]

2401 T

Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben

2401 M, E, T

Havi bevallás a biztosítási adóról

2420 T

Bevallás a 2024. évben kötelezetté váló adózók innovációs járulékelőlegéről

2449 T

ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás)

2465 M, E, T

Bevallás játékadóról

2478 E1, E2, T1, T2

Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség területén belül történő közösségi termékértékesítésekről és szolgáltatásnyújtásokról, valamint az Európai Közösség területéről történő termékbeszerzésekről és szolgáltatás igénybevételekről

24A60 M1,M2,M3, E, T

Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

2491 M, E, T

Bevallás a 2024. évi pénzügyi tranzakciós illeték, valamint a 2025. évi illetékfizetési kötelezettségről 

2493 T

Bevallás a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) által bevallásra kötelezettek részére

2451 E, T

Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2024. év

24NETA M3, E2, T2

Bevallás a pénzügyi szervezetek, valamint a forgalmazók és a befektetési alapok különadójáról (benyújtó: forgalmazó, befektetési alapkezelő)

24P90 T

Bevallás a dohánygyártmányok után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó és általános forgalmi adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J01 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék után fizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítéséről

BEV_J02 E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

24J03 M, E, T

Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól

24A215 E, T

Bevallás a kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó, energiaellátók jövedelmadója)(kisvállalatiadó-előleg bevallása)

24KIVA T

Környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2024. évi bevallása

24KTBEV M3, E2, T2

Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról

24TFEJLH M, E, T

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

BEV_J04 M1, M2, M3,
E1, E2,
T1, T2, T4

Bevallás a kőolajtermék-előállító, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadójáról, valamint a légitársaságok hozzájárulásáról

KEMEL E1, E2,
T1, T2, T4
Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a termékdíj raktárba történő be- és kiszállításról, továbbá a raktárkészletről

KTRAKT E, T

A bérfőzési naplókról adatszolgáltatás

NAV_J22 E1, E2,
T1, T2, T4
Befizetés
Kisvállalati adó előlege   T
Biztosítási adó T
Pénzügyi tranzakciós illeték és az egyes pénzügyi eszközök vétele után keletkezett tranzakciós illeték T
Távközlési adó befizetése M, E, T
Általános forgalmi adó befizetése (havi, negyedéves bevalló befizetése) M, E, T

Társaságiadó-előleg (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget)

T

Energiaellátók jövedelemadójának előlege (ha havonként, negyedévenként fizet adóelőleget) 

T
Játékadó

E1, E2,
T1, T2

A gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultja, illetve a forgalmazó (ideértve a tápszer társadalombiztosítási támogatása iránti kérelmet benyújtót is, ha az nem azonos a tápszer forgalmazójával, akkor a forgalmazót), a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet (ideértve a tápszer nagykereskedelmet folytatót), valamint a gyógyszer-, továbbá a gyógyászati segédeszköz ismertetést végző személyt foglalkoztató fizetési kötelezettsége, illetőleg a gyógyszer forgalombahozatali engedély jogosultjának, illetve a forgalmazónak a Gyftv. 40/A. §-a szerinti fizetési kötelezettsége

E, T
Népegészségügyi termékadó befizetése M3, E2, T2

A forgalmazó és a befektetési alap különadójának első negyedéves összege

T

A BEV_J01, illetve a BEV_J02 számú bevalláshoz kapcsolódó adók befizetése

E1, E2,
T1, T2, T4, 

Villamos energia, földgáz, szén energiatermékek jövedéki adó befizetése

M, E, T
Cégautóadó M, E, T
Innovációs járulékelőleg befizetése  T
Rehabilitációs hozzájárulás előlege T

Környezetvédelmi termékdíj 2024. első negyedévi fizetési kötelezettsége

M1, M2, M3,
E, T

Mezőgazdasági termelő 2023. évi környezetvédelmi termékdíj-átalány-fizetési kötelezettsége

M3, E2, T2
Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése M, E, T
A kőolajtermék-előállító-, a megújuló energiaforrásból energiát termelők és a kiegyenlítő szabályozási kapacitás szolgáltatás különadója, valamint a légitársaságok hozzájárulása E1, E2, T1, T2, T4