Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
ÚTMUTATÓ a „T201” számú nyomtatvány manuális úton történő kitöltéséhez
2016.06.23.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 15. § (2a) bekezdés szerinti bejelentkezési kötelezettség teljesítésekor a „T201” számú nyomtatványt kell kitölteni. Tekintettel arra, hogy a nyomtatvány más célokra is szolgál, ezért számos olyan rovatot is tartalmaz, amelyet adott esetben nem kell kitölteni. A nyomtatványhoz tartozó ÚTMUTATÓ-ban való könnyebb eligazodás érdekében a Gjt-hez kapcsolódó kitöltés szabályai az alábbiakban kerülnek összefoglalásra:

Amennyiben Önök a Gjt. szerint jelentkeznek be az állami adó- és vámhatósághoz és nem a nyomtatványkitöltő programot használják, úgy csak az alábbi rovatok töltendők ki az adatlapon:

- Főlap 2. rovat (a bejelentés típusa):

a) megjelölve az 1-es (Bejelentkezés típust) és

b) megjelölve az adószám kérésre vonatkozó kódkockát és

c) megjelölve a gépjárműadóról szóló törvénnyel kapcsolatos kódkockát

- Főlap 4. rovata (a szervezet elnevezése)

- Főlap 8. rovata (Kitöltött részletező rovatok és pótlapok)

- Főlap Záradék része (helység, dátum, aláírás)

- A-lap 2. rovata (székhely) megadva az ország, irányítószám, helység, közterület neve, jellege és száma mezőket,

- A-lap 13. vagy 14. rovata (Törvényes képviselő(k) vagy a Pénzügyi képviselő adatai),

- F01-lap 4. vagy 5. vagy 6. rovata (a 4. rovat csak 1-es kóddal, az 5. rovatban csak az első kódkocka jelölhető, a 6. rovatban az első vagy a második kódkocka jelölhető)

A részletes ÚTMUTATÓ itt érhető el.