Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3007/2017. útmutató a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról
2017.02.22.

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott

3007/2017. útmutató 

a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról

A korlátozások és tilalmak alá eső termékköröket érintő vámeljárások váminformatikai rendszerben történő feldolgozásának sarkalatos pontja az adott termék tekintetében az uniós és a nemzeti szinten kialakított igazoláskódok helyes meghatározása és kitöltése.  Több esetben előfordul, hogy az adott termékkörhöz kapcsolódó vámeljárás feldolgozása akadályba ütközik, mert az igazoláskód nem, vagy nem megfelelő adattartalommal kerül kitöltésre. Ilyen esetben a vámeljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban, pénzügyőri beavatkozást követően végezhető el. Az útmutató a korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékkörök vámeljárás alá vonása során alkalmazandó igazoláskódok kitöltésével kapcsolatosan nyújt iránymutatást.

1. Általános rendelkezések

1. Bizonyos áruk behozatala, illetve kivitele uniós és/vagy nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények alapján korlátozható. Az ilyen tiltó és korlátozó rendelkezések közös jellemzője, hogy elsődleges céljuk nem a költségvetési bevételek biztosítása, hanem az irányadó jogszabályokban, egyezményekben foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint a biztonsági és védelmi kockázatok minimalizálása. A szakterülethez tartozó rész-területek közös jellemzője, hogy adott termék nemzetközi forgalmára feljogosító engedélyek kiadását egy e célra kijelölt uniós és/vagy nemzeti államigazgatási szerv hatáskörébe utalja, míg a termék nemzetközi forgalmának ellenőrzését a vámhatóságra bízza.

2. A vámhatóság különösen az alábbi korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékkörök uniós és/vagy nemzeti szinten szabályozott áruforgalmát ellenőrzi:

a) haditechnikai termékek,

b) kettős felhasználású termékek,

c) radioaktív anyagok,

d) polgári használatra engedélyezett lőfegyverek és lőszerek, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes egyes eszközök,

e) polgári felhasználású robbanóanyagok,

f) kábítószer-prekurzorok,

g) kábítószerek, pszichotróp és új pszichoaktív anyagok,

h) gyógyszerek,

i) biztonsági papírok,

j) veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok (CITES),

k) vadásztrófeák és egyéb állat-egészségügyi ellenőrzés alá tartozó termékek,

l) kulturális javak,

m) veszélyes anyagok és készítmények,

n) ózonréteget lebontó anyagok (ODS).

2. Az igazoláskódok feltüntetése

3. Az uniós vagy nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények alapján korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékeket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető szabályokat az egységes vámokmány kitöltéséről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3008/2016. útmutató (a továbbiakban: Kitöltési Útmutató) tartalmazza. A Kitöltési Útmutató többek között meghatározza a vámeljárásokat indítványozó gazdálkodók számára a vám-árunyilatkozat 31. és 44. rovatainak kötelező kitöltését. A gazdálkodóknak a vám-árunyilatkozat 31. rovatában a vámeljárásra bejelentett termékek pontos, hivatalos és kereskedelmi árumegnevezését, míg 44. rovatában jellemzően a vámeljárás mellékleteként benyújtott dokumentumok (engedélyek és igazolások azonosítószáma, kereskedelmi számla száma) adatait szükséges szerepeltetniük. A Kitöltési Útmutatóban szerepelnek azok az uniós szinten kialakított, az integrált vámtarifa rendszerben (a továbbiakban: TARIC) szereplő TARIC intézkedés típusokhoz kapcsolódó, négy karakter hosszúságú igazoláskódok, melyeket a gazdálkodóknak a vám-árunyilatkozat 44. rovatában – a vámeljárás feldolgozása érdekében – szintén szükséges feltüntetniük.

4. A kizárólag nemzeti szabályozás hatálya alá tartozó, nemzeti szinten kialakított TARIC intézkedés típusok (pl. kettős felhasználású termékek behozatala) esetében nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat kell alkalmazni. A nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat ugyancsak a vám-árunyilatkozat 44. rovatában szükséges szerepeltetni.

5. Az uniós és/vagy nemzeti szinten kialakított igazoláskódok, az azok adatelemeiben történő módosítások, illetve az újonnan bevezetett igazoláskódok érintő naprakész és érvényes információk a https://openkkk.nav.gov.hu címen érhetők el. A váminformatikai feldolgozás szempontjából az OPENKKK felületén elhelyezett publikáció tartalmaz az igazoláskódokat érintően naprakész és érvényes információkat. A vám-árunyilatkozat kitöltéséhez kapcsolódó törzsadatokhoz rendszeresen, negyedévente kerül felfektetésre egy törzsadat mappa, melynek elnevezése az aktuális időszakra vonatkozik (pl: 2017_1_negyedev). Az aktuális igazoláskódok a Dokumentumok\Törzsek\Törzsek EV kitöltéshez elérési útvonalon, negyedéves bontásban az EV_torzsadatok elnevezésű mappában elhelyezett „Igazolaskod” xml kiterjesztésű dokumentumban szerepelnek.

6. A korlátozások és tilalmak alá eső termékköröket érintő vámeljárásokat végző igazgatóságok minden esetben ellenőrzik azt, hogy a vámeljárást indítványozó gazdálkodók a vám-árunyilatkozat 44. rovatában feltüntették-e a korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó termékkör tekintetében alkalmazandó uniós és/vagy nemzeti igazoláskódok valamelyikét.

7. A 2. pontban feltüntetett korlátozások és tilalmak alá eső termékkörök vámeljárás alá vonása során általánosan alkalmazandó igazoláskódokat az útmutató melléklete tartalmazza.

8. A nemzetközi áruforgalomban érintett korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó engedély- és igazolási kötelezettséget, a kivételkezelésre szolgáló nemleges igazoláskódokat, az engedély- és igazolásköteles termékek vámtarifaszámát az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága a TARIC felületén kezeli. A TARIC-ban szerepelnek továbbá – az adott termék vámtarifaszámához kapcsolódó uniós és/vagy nemzeti intézkedéseken és igazoláskódokon túlmenően – a vonatkozó releváns törzsadatok (pl. jogszabályi hely, földrajzi terület, lábjegyzet stb.).

9. A korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárásokra vonatkozó speciális rendelkezések alapján, előfordulhat, hogy egyes vámeljárások esetében – a jelen útmutató mellékletében foglaltakon kívül – további dokumentumok benyújtása és/vagy ezzel összefüggésben további igazoláskódok alkalmazása szükséges. Ennek oka, hogy egyes termékkörök esetében egyéb uniós és/vagy nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell, melyekhez további engedélyek vagy igazolások bemutatására, illetve további igazoláskódok kitöltésére van szükség a vámeljárás elvégzése érdekében [pl. kettős felhasználású terméknek minősülő, és az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó radioaktív anyagok]. Ilyen esetekben a korlátozás vagy tilalom alá eső termékek vámtarifaszámához tartozó, a TARIC intézkedésekben feltüntetett igazoláskódok és egyéb releváns törzsadatok figyelembe vétele mellett szükséges eljárni.

 

10. Az útmutató a kiadmányozást követő 3. munkanaptól érvényes. Az útmutató érvényessége kezdetének napjától érvénytelen

a) a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról szóló 3014/2014. útmutató,

b) a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról szóló 3006/2015. útmutató, valamint

c) a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3011/2016. útmutató.