Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3006/2015. útmutató a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról
2015.06.01.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Elnöke által kiadott

 3006/2015. útmutató

a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutató módosításáról

A veszélyes anyagok és készítmények, a vadásztrófeák, valamint a kábítószerek, a pszichotróp és az új pszichoaktív anyagok vámeljárásainak váminformatikai rendszerben történő feldolgozása, illetve azok nyomon követése érdekében új igazoláskódok kerültek kialakításra, illetve a már kialakított kódok aktualizálására került sor. Az új igazoláskódok kialakítása és a korábban kialakítottak aktualizálása miatt a korlátozás és tilalom hatálya alá tartozó termékköröket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető igazoláskódokról szóló 3007/2014. útmutatót (a továbbiakban: útmutató) az alábbiak szerint módosítom:

1. Az útmutató 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 Az uniós és/vagy nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények alapján korlátozások és tilalmak hatálya alá tartozó termékeket érintő vámeljárások feldolgozásához szükséges alapvető szabályokat a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 37. és 38. melléklete tartalmazza. A bizottsági rendelet 212. cikk (1) bekezdése, illetve 37. melléklete a vámeljárásokat indítványozó gazdálkodók számára meghatározza a vámáru-nyilatkozatok 31. és 44. rovatainak kötelező kitöltését. A gazdálkodóknak a vámáru-nyilatkozat 31. rovatában a vámeljárásra bejelentett termékek pontos, hivatalos és kereskedelmi árumegnevezését, míg 44. rovatában jellemzően a vámeljárás mellékleteként benyújtott dokumentumok (engedélyek és igazolások azonosítószáma, kereskedelmi számla száma) adatait szükséges szerepeltetniük. A bizottsági rendelet 38. mellékletében foglaltak alapján az Egységes Vámokmány Kitöltéséről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott mindenkor érvényes tájékoztatásban (a továbbiakban: tájékoztatás) szerepelnek azok az uniós szinten kialakított TARIC intézkedés típusokhoz kapcsolódó, négy karakter hosszúságú igazoláskódok, amelyeket a bizottsági rendelet 213. cikke értelmében a gazdálkodóknak a vámáru-nyilatkozat 44. rovatában - a vámeljárás feldolgozása érdekében - szintén kötelező feltüntetni.

2. Az útmutató 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A kizárólag nemzeti szabályozás hatálya alá tartozó, nemzeti szinten kialakított TARIC intézkedés típusok (pl. kettős felhasználású termékek behozatala) esetében nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat kell alkalmazni. A nemzeti szinten kialakított igazoláskódok szintén megtalálhatók a tájékoztatásban. A nemzeti szinten kialakított igazoláskódokat ugyancsak a Vámáru-nyilatkozat 44. rovatában szükséges szerepeltetni.

3. Az útmutató 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A nemzetközi áruforgalomban érintett korlátozás vagy tilalom hatálya alá tartozó termékekre vonatkozó engedély- és igazolási kötelezettséget, a kivételkezelésre szolgáló nemleges igazoláskódokat, az engedély- és igazolásköteles termékek vámtarifaszámát az Európai Bizottság Adózás- és Vámuniós Főigazgatósága az Integrált Vámtarifa Rendszer (TARIC) felületén kezeli. A TARIC rendszerben szerepelnek továbbá - az adott termék vámtarifaszámához kapcsolódó uniós és/vagy nemzeti intézkedéseken és igazoláskódokon túlmenően - a vonatkozó releváns törzsadatok (pl. jogszabályi hely, földrajzi terület, lábjegyzet stb.).

4. Az útmutató 1. számú melléklete helyébe jelen útmutató 1. számú melléklete lép.

5. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.

Melléklet:

1. számú melléklet

Budapest, 2015. május 29.

 

  Dr. Vida Ildikó
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke

Letölthető dokumentumok