Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
3005/2015. útmutató a gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató módosításáról
2015.04.02.

1. A gazdasági vámeljárások általános kérdéseiről szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3004/2014. útmutató (a továbbiakban: útmutató) 29. pontja helyébe az alábbi pont lép:

„29. Rendkívüli körülménynek minősülhetnek az olyan körülmények, melyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett gazdálkodó rendes tevékenységi körébe, és amelyeket ténylegesen a gazdálkodó nem tud befolyásolni. Ilyen lehet például az üzemeltetést lehetetlenné tevő természeti katasztrófák, üzemeltetéssel együtt nem járó műszaki, biztonsági problémák (informatikai rendszer rendeltetésszerű működését veszélyeztető cselekmények), életveszélyes egészségügyi kockázatok vagy egészségügyi veszélyhelyzetek, amelyek az üzemeltetést gátolják, vagy más – gazdálkodón kívüli – munkahelyi konfliktusok.”

2. Az útmutató az alábbi, 29a-29c. pontokkal egészül ki:
„29a. A Vk-Vhr. gazdasági vámeljárásokra vonatkozó iránymutatása1  szerint nyilvánvaló hanyagság különösen abban az esetben tulajdonítható egy személynek, ha az adott személy vagy annak képviselője nem teljesítette azokat az előírt követelményeket, amelyek elvben az engedély megadásának feltételét képezik, jóllehet az adott személy tudhatott azok létezéséről vagy már volt hasonló helyzetben és ebből kifolyólag tisztában volt a szóban forgó engedély megszerzéséhez kapcsolódó jogi követelményekkel.

29b. Az igazolt gazdasági szükségszerűség fennállásának megállapításához a gazdálkodónak meg kell határoznia azoknak a vámeljárásoknak, áruknak a körét, melyeket visszamenőleg a kérelmezett vámeljárás alá kíván vonni. Ezen felül alá kell támasztania a gazdasági szükségszerűséget például szerződésekkel, megrendelésekkel vagy egyéb kapcsolódó dokumentummal.

29c. A visszamenőleges hatályú engedélyezés feltételeit a gazdálkodó által benyújtott adatok, dokumentumok alapján a vámszerv körültekintően megvizsgálja, és megállapításai alapján dönt a kérelemről.”

3. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 5. munkanaptól érvényes.


Budapest, 2015. március 31.

dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke

1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001XC0924(01)&from=EN

Letölthető dokumentumok