A benyújtott elektronikus űrlapokkal kapcsolatos elfogadó, elutasító eBEV-nyugták kézbesítése módosult.


a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK bizottsági rendelet 266. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont első francia bekezdése, b) pont első francia bekezdése, valamint 273. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az engedélyes által a vámhatóság részére küldendő értesítések elektronikus üzenet formájában történő beküldésének a lehetséges módjáról, az üzenet információtartalmának struktúrájáról