Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
Felhívás a szivarkával kapcsolatos jogszabályi változásokról
2014.12.16.
 Archív: 2016.12.15.

 

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlöny 161/2014. számában megjelent és 2014. november 26-án kihirdetett – egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló – 2014. évi LXXIV. törvény alapján 2015. január 1-jével módosulni fog a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szivar, szivarka definíciót tartalmazó 96. § (1) bekezdésének b) és c) pontja és (5) bekezdése. Ami jelenleg Magyarországon szivarkaként kerül forgalomba, annak egy része 2015. január 1-jétől cigarettának fog minősülni – egyedül a teljes egészében természetes dohánylevéllel burkolt, valamint az a regenerált dohányból készült borítékkal teljesen beborított dohányrúd marad szivar, szivarka, amelyre alsó-felső súlykorlát vonatkozik.

Továbbá kiegészül a Jöt. ”Átmeneti rendelkezések” alcíme egy új, 128/M. §-sal. A rendelkezés átmenetet teremt a 2014. december 31-ig legyártott szivarkák időkorlátozás nélküli értékesítésére a következők szerint. A kiskereskedelmi forgalomban időbeli korlátozás nélkül értékesíteni lehet mindazon 2014. december 31-éig legyártott – az akkor hatályos szabályozás szerint szivarkának minősülő – dohánygyártmányokat is, amelyek ezen időpontig Magyarországon adóraktárban kerültek előállításra, vagy ide kerültek betárolásra. A szabadforgalomba bocsátásra szánt szivarka mennyiségről 2015. január 15. napjáig kell a vámhatóságot értesíteni. Az így lejelentett készletekre 2015. április 15-éig lehet szivarka adójegy megrendelést leadni. Az új szabályok nem érintik ugyanakkor az adójegy igénylőjének azon jogát, hogy a 2015. január 1-jétől hatályos szabályoknak megfelelő termékek szabadforgalomba bocsátáshoz (az általános szabályok szerint) szivarka adójegyet igényeljen.

Az új jogszabályi rendelkezések nem határoznak meg a szivarkákra vonatkozó készletsöprési kötelezettséget, így a korábbi meghatározás szerinti, 2014. december 31-éig legyártott, – az átmenetre vonatkozó rendelkezés szerint – szivarka adójeggyel ellátott szivarkák – az értékesítési korlátozásra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően – időbeli korlátozás nélkül értékesíthetők a kiskereskedelemben.

Az átmeneti rendelkezések az adójegy-felhasználókra rónak kötelezettséget, ugyanakkor a szabadforgalomba bocsátott termékek ellenőrzése érdekében a vámhatóság a szivarkák forgalmazását a kiskereskedelemben is bármikor ellenőrizheti.

2014. december 16.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal