Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható egyes termékek kiviteléhez kapcsolódó bizottsági tájékoztatásról szóló 7002/2020. felhívás
2020.04.16.

Az Európai Bizottság (EB) 2020 márciusában uniós rendeletben szabályozta a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható termékek – például maszkok, védőruhák, kesztyűk – kivitelét[1]. A rendeletben előírt szabályok alkalmazásának megkönnyítésére az EB 2020. április 2-án egy gyakorlati tájékoztatót[2] is kiadott, ami a kivitelben részt vevő gazdálkodókat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) mint vámhatóságot is érinti.

Az EB angol nyelvű tájékoztatója az alábbi linken érhető el: 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/april/tradoc_158693.pdf

Az EB tájékoztatója a következő részterületekhez kapcsolódó kérdéseket és az arra adott válaszokat tartalmazza:  

 • Engedélyezési kérdések

 • Vámhatóságot érintő kérdések

 • Földrajzi hatályára vonatkozó kérdések

 • Termékkörök meghatározását érintő kérdések

 • Információszerzésre és konzultációs lehetőségekre vonatkozó kérdések

A tájékoztató első négy fejezete érinti a NAV, uniós rendelettel kapcsolatos ellenőrzési feladatait. Fejezetenként kiemeltük az ehhez kapcsolódó témaköröket:

1. Engedélyezési kérdések

 • Az EB megerősítette, hogy az uniós rendelet április 25-ig hatályban van, lejárta előtt döntés születik az esetleges meghosszabbításról.

 • Az EB arra kéri a tagállami engedélyező hatóságokat (Magyarországon Budapest Főváros Kormányhivatala), hogy minél hamarabb bírálják el a kiviteli engedélykérelmeket. Erre fő szabályként, az engedély kiállításához szükséges információk beérkezésétől számítva 5 munkanap áll rendelkezésre.

 • Az EB publikussá tette az uniós rendelet hatálya alá tartozó termékek kivitelét engedélyező tagállami hatóságoklistáját (List of competent authorities in Member States): https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158674.pdf

2. Vámhatóságot érintő kérdések

 • A rendelet hatálya alá tartozó árukra vonatkozó kiviteli engedélykötelezettségeket a 709-es intézkedéstípussal, uniós szinten átvezették a TARIC-ba. Az uniós rendeletet módosító 2020/426/EU bizottsági végrehajtási rendeletben szereplő intézkedések (az engedélykötelezettség alól kivételt jelentő rendeltetési országok) szintén átkerültek a TARIC-ba.

 • Az uniós rendelet csak az uniós áruk Európai Unión (EU) kívülre történő kivitelét érinti, és nem terjed ki az alábbi eljárásokra:

 • az Uniós Vámkódex 269. cikk (2) bekezdésében írt eljárásokra (például belső árutovábbításra, passzív feldolgozásra, ideiglenes kivitelre),

 • a hajók személyzetének ellátására, személyes védelmére szolgáló védőfelszerelésekre (a hajózási készlet mentesül az uniós rendelet által előírt exportkorlátozások alól),

 • az újrakiviteli eljárásokra (vagyis a 3. országból behozott, de nem az uniós piacra szánt nem uniós árukra),

 • a vámraktárban tárolt és az átmeneti megőrzésben lévő nem uniós árukra (ha ezután újrakivitelre kerül sor).

 • A nem kereskedelmi jelleggel szállított, az uniós rendelet hatálya alá tartozó védőfelszerelések nem mentesülnek az exportkorlátozások alól, mivel azokra a 2446/2015 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 142. cikke alapján nem adható szóbeli árunyilatkozat. Vagyis az írásbeli kiviteli vám-árunyilatkozat benyújtásához kötött eljárásoknál az érvényes kiviteli engedélynek is rendelkezésre kell állnia. A nem kereskedelmi célú szállításoknál az engedélyeket a tagállami engedélyező hatóságok saját hatáskörükben adhatják meg. Az engedélyek megadását az uniós rendelet 2. cikk (3) bekezdésében szereplő felhasználási célok (ellátási kötelezettségek teljesítése) igazolhatják.

 • A személyes poggyászok szállítása és postai feladása esetén sincs mentesítés az exportkorlátozások (engedélykötelezettség) alól. Ha azonban alkalmi jellegű és személyes felhasználásra – vagyis nem kereskedelmi célra – szolgálnak az áruk, akkor nem kell exportengedély. A nem kereskedelmi célú szállítások ellenőrzésekor a személyes felhasználási célt a szokott módon, az adott ügy körülményeit figyelembe véve kell elbírálni.

 • Az uniós rendelet hatályba lépése előtt kiviteli vámeljárásra bejelentett áruk, de már az uniós rendelet hatályba lépése után kezdeményezett kivitelek esetébennem kell kiviteli engedély.

3. Földrajzi hatályára vonatkozó kérdések

 • Az EB megerősíti az uniós rendeletet módosító 2020/426/EU bizottsági végrehajtási rendeletben írtakat, vagyis az uniós rendelet földrajzi hatálya nem terjed ki

  • az Európai Gazdasági Térség (EFTA) tagállamaiba (Norvégia, Izland, Liechtenstein),

  • az EU Alapszerződésének II. mellékletében felsorolt tengerentúli országokba és területekre,

  • a Feröer Szigetekre,

  • Andorrába,

  • San Marinoba,

  • valamint a Vatikánba

irányuló kivitelekre.

  • Az Egyesült Királyságot (UK) az EU és UK közti megállapodás alapján uniós országként kell kezelni. Ez azt jelenti, hogy az uniós rendelet hatálya alá tartozó áruk az EU-n kívülre történő kivitele esetében engedélyre van szükség, és ha az áru áthalad Magyarország területén, a NAV vizsgálhatja az engedély meglétét, érvényességét.

 

4. Termékkörök meghatározását érintő kérdések

 • Az uniós rendelet hatálya alá a fertőzések elleni védekezés ellen tervezett, az uniós rendelet I. mellékletében 5 kategóriába és vámtarifaszám szerint besorolt egyéni védőeszközök tartoznak. Azok a termékek engedélykötelesek, amelyek a rendeletben szerepelnek, és amelyek megfelelnek a rendelet mellékletében szereplő áruleírásnak és specifikációnak (az ex jelöléseket is figyelembe kell venni).

 • A nem egészségügyi célokra tervezett vagy speciálisan ilyen célra előállított védőeszközökre nem terjed ki az uniós rendelet.

 • Az engedélyköteles termékek ellenőrzésekor az egyéni védőeszközök leírását együttesen kell értelmezni, vagyis figyelembe kell venni a rendeletben szereplő KN-kódot és az áruleírást.

 • Az ellenőrzésekkor az egyes védőeszközökre vonatkozó piacfelügyeleti, termékbiztonsági követelmények, illetve szabványok, jogszabályok alapján lehet megállapítani az engedélykötelezettséget. A tájékoztatóban szerepelnek az uniós rendelet 5 kategóriájának termékkörönkénti (védőeszköz és szemvédő eszköz, arcvédőmaszk, orr- és szájvédő eszköz, védőruha és kesztyű) termékbiztonsági követelményei, szabványai és jogszabályai is, amelyek szintén segíthetnek az dönteni a kötelezettségről.

További információk a témában

Az EB a rendelet végrehajtásához 2020. március 20-án útmutatót is kiadott, ami röviden ismerteti a rendelet hatálya alá tartozó termékköröket, az irányadó eljárási szabályokat, az engedélykötelezettség alól kivont rendeltetési országokat, valamint az engedély kérelmezésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az útmutató az alábbi linken magyar nyelven is elérhető:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.HUN&toc=OJ:C:2020:091I:FULL

Az uniós rendelet hatálya alá tartozó áruk kivitelének engedélyezését végző Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya a bizottsági tájékoztatóval és az uniós rendeletben írtakkal kapcsolatban közleményeket adott ki, amelyek az alábbi linkeken érhetők el:

https://mkeh.gov.hu/news/2020/04/02/vedoeszkozok-kivitele

https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly/vedoeszkozok

A részletek megismeréséhez célszerű egyrészt tanulmányozni a bizottsági tájékoztatót és útmutatót, másrészt az uniós rendeletben írtakkal kapcsolatos kérdések esetén felvenni a kapcsolatot a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályával az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1124, Budapest, Németvölgyi út 37-39.

E-mail cím: keo@bfkh.gov.hu

Honlap: https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/kereskedelmi_osztaly/vedoeszkozok

 

 


[1] Az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló 2020/402/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

[2] Az egyéni védőeszközökre vonatkozó exportkövetelményekre vonatkozó gyakran ismételt kérdések