Betűméret növeléseBetűméret csökkentése
A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem
2012.06.15.

A terrorizmus elleni globális harc a társadalmi és a gazdasági élet számos területén érezteti hatását. E harcnak egyik dimenzióját képezi a terrorcselekmények elkövetésének, valamint e cselekmények elkövetőinek anyagi eszközökkel való támogatása (a terrorizmus finanszírozása) elleni fellépés. Az új természetű terrorizmus elleni harc részben új jogintézményeket és intézményi struktúrákat eredményezett, részben pedig már meglévő intézményrendszerek bővültek a terrorizmus elleni fellépéssel. Egy meglévő intézményrendszer bővülése történt akkor, amikor a pénzmosás elleni küzdelem területén fő standardalkotó informális nemzetközi szervezet, az FATF szabályozási körébe vonta a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet is. Az FATF ajánlásaival összhangban a Pmt. kötelezi a szolgáltatókat, hogy a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt jelentsék be.