Betűméret növeléseBetűméret csökkentése

A Pmt. meghatározza, hogy a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából elemző-értékelő tevékenységet folytat, amelynek keretében operatív és stratégiai elemzést végez.

Operatív elemzés az alábbi esetekben indulhat:

  • ha a szolgáltató bejelentést tesz {Pmt. 30. § (1) bekezdése};

  • ha a szolgáltató felfüggeszti egy ügylet(tranzakció) teljesítését és a felfüggesztéssel egyidejűleg bejelentést tesz {Pmt. 34. § (1) bekezdése};

  • ha a felügyeletet ellátó szervnek felügyeleti tevékenysége során bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény jut tudomására {Pmt. 37. § (1) bekezdése};

  • ha a vámhatóságnak a vámhatáron lebonyolítandó áru- és utasforgalom ellenőrzése során bejelentés alapjául szolgáló adat, tény, körülmény jut a tudomására {Pmt. 37. § (2) bekezdése};

  • ha a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján a vámhatóság által az Európai Unió külső határán végzett ellenőrzés során szerzett adat pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy a készpénz büntetendő cselekményből való származására utal, a vámhatóság köteles azt haladéktalanul a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodának továbbítani („cash control” tárgyában küldött vámhatósági tájékoztatás);

  • ha a nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, valamint a terrorizmust elhárító szerv (Nemzeti Védelmi Szolgálat, Terrorelhárítási Központ) a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, illetve bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából megkeresést küld a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére {Pmt. 48. § (4) bekezdése};

  • ha az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben   (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) meghatározott a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések, illetve a pénzeszközök átutalására vonatkozó korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek az eljárása során bejelentés alapjául szolgáló adat, tény vagy körülmény jut tudomására;

  • ha külföldi FIU megkeresést vagy tájékoztatást küld a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda részére {Pmt. 49. § (1) bekezdése}.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a stratégiai elemzése során a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos folyamatokat és jellemzőket vizsgálja.